Korporacyjne programy mentoringowe

Korporacyjne programy mentoringowe

Wspieraj rozwój pracowników poprzez wzajemny transfer wiedzy

Stwórz strategię rozwoju swojej organizacji opartą na przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom i wzajemnym uczeniu się. Skorzystaj z potencjału doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem oraz ekspertów posiadających wiedzę, której nie znajdzie się w książkach czy na szkoleniach.

Zburz firmowe silosy i postaw na synergiczne współdziałanie

Zdajesz sobie sprawę, że Twoja firma potrzebuje tchnięcia w nią nowej energii, lepszej współpracy, większej otwartości i wzmocnienia zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach?

Widzisz potencjał pracowników – tych, którzy mają i chcieliby podzielić się swoim zawodowym doświadczeniem i tych, którzy chętnie ją przyjmą?

Chcesz, aby cenna wiedza pozostała w organizacji i była systematycznie przekazywania kolejnym pokoleniom?

Uważasz, że dotychczasowe szkolenia i programy talentowe mogły mieć lepsze efekty?

Szukasz efektywnych i zoptymalizowanych finansowo programów rozwojowych?

Chcesz poprawić employee experience i wizerunek firmy?

Zainicjuj program mentoringowy w swojej firmie

Wybierz program mentoringowy dopasowany do potrzeb i możliwości Twojej organizacji. Skorzystaj z doradztwa i wsparcia zespołu profesjonalnych mentorów i konsultantów, którzy pomogą Ci stworzyć, a następnie skutecznie prowadzić tę inicjatywę.

Mentoring rozwojowy

 • Proces długofalowy, zwykle obejmujący 6-8 sesji
 • Wspiera rozwój przywódczy i biznesowy poprzez regularną pracę mentee z osobą, która ma za sobą analogiczne przełomy rozwojowe i wyzwania
 • Opiera się na głębokiej i otwartej relacji
 • Umożliwia rozwój potencjału, ścieżki kariery

Mentoring ekspercki (indywidualny lub grupowy)

 • Budowanie ściśle określonych kompetencji przy wsparciu eksperta z danej dziedziny
 • Wdrażanie metodyk i narzędzi
 • Pozwala osobom mentorującym na pracę bez nadmiernego odkrywania się przed mentee

Mentoring menedżerski

 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w profesjonalny sposób w ramach pełnionej przez siebie roli
 • Wprowadzenie nowoczesnych, oczekiwanych obecnie przez podwładnych metod zarządzania

Mentoring sukcesyjny

 • Przygotowanie osób o wysokim potencjale do sukcesji na kluczowe stanowiska (strategiczne, zarządcze)
 • Proces długofalowy obejmujący rozwój przywództwa, świadomości biznesowej oraz marki osobistej w biznesie

Mentoring wzajemny

 • Transfer wiedzy i wymiana perspektyw pomiędzy różnymi grupami pokoleniowymi, genderowymi lub związanymi z pozycją w organizacji
 • Częste tematy: wartości, potrzeby, narzędzia pracy, technologie, rozumienie współczesnego świata
 • Budowanie marki osobistej, wzajemna ekspozycja i zbliżenie grup
 • Zmiana kultury organizacyjnej

Mentoring odwrócony

 • Metoda na usłyszenie głosu młodych pokoleń, wsparcie kreatywności, innowacyjności i zaangażowania pracowników
 • Transfer wiedzy i zrozumienie perspektywy osób na niższych szczeblach w strukturach organizacji
 • Zmiana kultury organizacyjnej
 • Budowanie marki osobistej

Wzmocnij fundamenty swojej firmy i rozwiń jej potencjał

Zarządzaj po mistrzowsku!

Odezwij się do nas lub zostaw swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Porozmawiamy o twoich wyzwaniach i celach, dzięki czemu optymalnie dopasujemy naszą propozycję do Twoich potrzeb.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak