Kingmakers zaprasza

Budowanie kultury feedbacku z bliska

Spotkanie z cyklu "Kingmakers z bliska"

Budowanie kultury feedbacku jest aktualnie często spotykanym wyzwaniem stawianym przed kadrą menedżerską oraz zespołami HR. Wdrażając kulturę feedbacku chcemy promować otwartość na merytoryczny i budujący zaangażowanie dialog prowadzony na wszystkich poziomach w organizacji.

Jednak czy taka transformacja kulturowa jest prosta do wdrożenia i oczywista dla wszystkich pracowników? Wciąż mocno zakorzenione jest podejście, w którym feedback jest traktowany jako narzędzie do udzielenia krytycznej informacji zwrotnej otrzymywanej lub dawanej wtedy, gdy coś idzie nie tak.

Tymczasem mówiąc o kulturze feedbacku chcemy promować dialog z intencją takiej informacji zwrotnej, która zaprasza do pozytywnej i rozwojowej zmiany. Warto bowiem pamiętać, że ważną funkcją feedbacku jest wzmocnienie drugiej osoby – poprzez jej docenienie i zauważenie pozytywnych aspekty współpracy oraz rezultatów jej działań.

Jak więc efektywnie wdrożyć tak rozumiany feedback, który:

Zapraszamy na inspirujące spotkanie, podczas którego:

omówimy nasze doświadczenia we wspieraniu klientów w rozwoju kompetencji dawania i przyjmowania informacji zwrotnej – na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji

na podstawie wdrożeń u naszych klientów przedstawimy: założenia, proces, a także korzyści i wyzwania, jakie wiązały się z wdrażaniem kultury feedbacku w wybranych organizacjach

podzielimy się dobrymi praktykami w upowszechnianiu feedbacku w firmie – w rozwijaniu tej kompetencji nie tylko u liderów, ale również u wszystkich pracowników

włączymy dyskusję na temat technologii, która może wspierać rozwój kompetencji związanych z informacją zwrotną

Spotkania z cyklu “Kingmakers z bliska” kierujemy do:

Poznaj prowadzących

Spotkanie poprowadzi Konsultantka Kingmakers, Agnieszka Kropacz.

Doświadczona trener, coach, menedżer zespołu oraz liderka wielu innowacyjnych projektów rozwojowych dla biznesu. Jest trenerem umiejętności menedżerskich oraz zachowań przywódczych. W realizowanych procesach łączy podejście coachingowe z elementami treningowymi. Swoją niezwykle pozytywną energią na sali szkoleniowej potrafi zaangażować uczestników w interesujący sposób – zarówno w warsztatach stacjonarnych, jak i realizowanych online. Certyfikowany coach International Coach Federation – certyfikacja na poziomie ACC.

Agnieszka Kropacz
Agnieszka Kropacz
Starsza Konsultantka ds. Klientów Korporacyjnych, Trener, Coach w Kingmakers

Postaw na praktyczne i skuteczne rozwiązania

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu mogą wziąć udział tylko 2 osoby z jednej organizacji.

Kingmakers zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w wydarzeniu przedstawicieli firm świadczących usługi, które Kingmakers uzna za konkurencyjne.

Kontakt do opiekuna wydarzenia:

Joanna Kwiatkowska

Project Manager ds. projektów rozwojowych

.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak