Małgorzata Sztejter

Executive & Team Coach, Mentor, Trener, Certyfikacja EMCC EIA Senior Practitioner

Profil zawodowy

Małgorzata jest akredytowaną mentorką i executive oraz team coachem, posiadającą certyfikat EMCC EIA Senior Practitioner. Jest także konsultantką biznesową z ponad 20-letnim doświadczeniem w rolach zarządczych w międzynarodowych firmach doradztwa profesjonalnego (PwC i CMS Cameron McKenna).

Prowadzi coachingi indywidualne i zespołowe, projektuje i wdraża programy mentoringowe, wspiera liderów w rozwoju osobistego stylu przywództwa, wejściu w nową rolę i budowaniu dobrze funkcjonujących zespołów. 

Doświadczenie zawodowe Małgorzaty ma dwa nurty: pierwszy, związany z rozwojem najwyższej kadry zarządczej i budową efektywnych zespołów oraz drugi, związany z komunikacją, strategią, rozwojem biznesu oraz marketingiem. Jako członek zarządu międzynarodowej kancelarii prawnej kierowała zespołami HR oraz marketingu i rozwoju biznesu. Prowadziła rekrutacje na najwyższe stanowiska i przygotowywała do promocji partnerów oraz counseli, korzystając z różnych narzędzi diagnostycznych.

Małgorzata jest mentorką i trenerką mentorów. Zainicjowała i wprowadziła program mentoringowy w kancelarii CMS, projektuje i wprowadza programy mentoringowe w biznesie i organizacjach społecznych. Szkoli mentorów w Polsce i w regionie EMEA, prowadzi indywidualne i grupowe superwizje mentorów.

Posiada certyfikat praktyka zarządzania zmianą PROSCI/ADKAR. Uczestniczyła w wielu projektach wprowadzania zmian w organizacjach, szczególnie bliski jest jej aspekt coachingowy i komunikacyjny takich procesów.

Jest certyfikowaną konsultantką PRISM BrainMapping, narzędzia służącego do profilowania preferencji i zachowań, opartego na neurowiedzy, które umożliwia przyjrzenie się indywidualnym osobom oraz zespołom. Jest absolwentką Psychologii dla coachów, co pozwala jej pracować świadomie i skutecznie z różnymi wyzwaniami klientów i zespołów. We współpracy ceni partnerstwo i głębokie zaangażowanie, jest życzliwa, konkretna i analityczna. Pobudza do autorefleksji, pomaga dostrzec odmienne perspektywy, rozpoznać własne mocne strony i talenty, zweryfikować przekonania i utarte sposoby działania.

Małgorzata jest wykładowcą na EMBA oraz polskim MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, w zakresie narzędzi coachingowych i mentoringowych dla liderów.

Ukończyła Polską Szkoły Reportażu, jest członkinią Rady Programowej magazynu „Pismo”. Pasjonuje się literaturą faktu, prowadzi spotkania z reporterami, wspiera środowisko polskiego non-fiction. Twierdzi, że dobry reporter i dobry coach mają wiele wspólnego: obie te profesje wymagają dużej wiedzy, uważności i umiejętności słuchania, unikania ocen i narzucania swojego zdania. 

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

EMCC EIA Blue

Doświadczenie zawodowe

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak

This is a staging enviroment