Szymon Herbeć

Coach, Mentor, Trener, Superwizor, Certyfikacja coachingowa ICF PCC

Profil zawodowy

Szymon od ponad 20 lat zajmuje się swoją największą pasją: motywowaniem i rozwojem ludzi i organizacji. Jest partnerem zarządzającym w Kingmakers™ – eksperckiej marki wspierającej rozwój przywództwa indywidualnego, zespołowego oraz organizacyjnego.

Jako coach i trener pracuje zwykle z wyższą i najwyższą kadrą zarządzającą.  Wykorzystuje synergię efektywnych metod, takich jak coaching, mentoring oraz autorskie metody działań rozwojowych. Wspólnie z klientem poszukuje rozwiązań kompleksowych, dopasowanych do jego potrzeb i możliwości wdrożeniowych.

Posiada unikalną umiejętność koncentrowania się równolegle na szczegółach, a także dostrzegania rzeczy w szerokim horyzoncie z możliwością pracy nad różnymi perspektywami. Potrafi dostrzec potencjał w integracji przeciwieństw i pozornych sprzeczności, dążąc do najbardziej optymalnej i satysfakcjonującej strategii przy zachowaniu pełnej swobody wyboru Klienta.

Będąc menedżerem w różnych środowiskach, takich jak korporacje, organizacje pozarządowe, własne przedsiębiorstwo i organizacja edukacyjna, potrafi skutecznie łączyć zarówno podejście do rozwoju biznesu oparte na dążeniu do osiągnięcia wymiernych wyników, przy jednoczesnym wspieraniu ludzi w osiąganiu ich indywidualnych celów.

Najchętniej koncentruje się na projektowaniu kompleksowych programów rozwojowych dla organizacji, szkoleniu mentorów oraz indywidualnej i grupowej pracy z liderami. Od kilku lat zaangażowany w programy wspierające inicjatywy społeczne, w których wdraża rozwiązania mentoringowego wspierające osiąganie strategicznych celów. Jest także aktywnym uczestnikiem organizacji branżowych, w tym ICF i EMCC.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

Doświadczenie zawodowe

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak