fbpx

Jesteśmy rzemieślnikami Twojego przywództwa

Nasz zespół jest tutaj po to, by wesprzeć Cię na drodze do stawania się swoją najlepszą wersją. Będziemy towarzyszyć Ci w zmianie, jednocześnie wymagać i wspierać, proponować nowe narzędzia i metody, ale decyzję w którym kierunku chcesz iść, podejmiesz Ty. Bo to Ty jesteś najważniejszy/a. Jesteś królem / królową już teraz.

W czym możemy pomóc?

Przywództwo

Przywództwo to dla nas królewskie rzemiosło. Wspólnie projektujemy i wdrażamy skrojone na miarę scenariusze jego rozwoju. Wspierając Cię jako przywódcę, pomagamy budować nowoczesne, mądrze zarządzane organizacje. Dobieramy techniki, metody i narzędzia, które są proste i skuteczne. Dostrzegamy wartość w popełnianiu błędów na drodze do realizacji celów. A przede wszystkim dostrzegamy Ciebie – Twoje unikatowe cechy, mocne strony i talenty.

Podejmij wyzwanie.

Mentoring

Kingmakers™ Mentoring to unikatowy sposób wdrażania mądrego czerpania z wiedzy, doświadczenia i potencjału ludzi w organizacjach. To odkrywanie źródeł siły i możliwości oraz nowych dróg ich wykorzystania dzięki wzbogacającej obie strony relacji mistrz – uczeń. Diagnozujemy, doradzamy, proponujemy nowe narzędzia, edukujemy wszystkich interesariuszy procesu i monitorujemy efekty. Towarzyszymy w procesie mentorom i mentee na każdym etapie współpracy.

Znajdź mądrego doradcę.

Coaching

Kingmakers™ Coaching to rozmowa, która ma sens, dokładnie określony cel biznesowy oraz sprawdzoną, skuteczną strukturę. Rozmowa, która wzbogaca, pomaga przyjrzeć się sobie, sytuacji i kontekstowi z różnych perspektyw. Wreszcie, to rozmowa, która zachęca do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań. Prowadzimy coaching indywidualny, grupowy, a także pomagamy w jego wdrożeniu do organizacji, które chcą rozwijać skrzydła swoim pracownikom.

Zacznij rozmowę.