Kto nie był, niech żałuje – Leadership Trends Summit

18 kwietnia odbyła się pierwsza konferencja Leadership Trends Summit w hybrydowej formule: stacjonarnie – w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS mieszczącej się w Varso Tower oraz online. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 340 osób.

Główną motywacją do jej zorganizowania był zmieniający się rynek pracy i wyzwania z nim związane – tak dla działów HR, jak managementu. Połączenie najważniejszych trendów w obszarze zarządzania z rozwiązaniami, jakie eksperci Kingmakers mogą zaoferować, zaowocowało zorganizowaniem konferencji, które z pewnością na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń HR-owych.

Otwarcie konferencji należało do Partnerów Zarządzających Kingmakers: Anny Pyrek i Szymona Herbecia. Nie tylko wprowadzili uczestników w tematykę spotkania, ale i nadali mu z miejsca niezwykły klimat będący połączeniem z jednej strony wiedzy i doświadczenia, a z drugiej – poczucia humoru, dystansu i ogromnej życzliwości do drugiego człowieka.

Konferencja podzielona została na 4 bloki tematyczne, które każdorazowo rozpoczynały się lub kończyły panelem dyskusyjnym z zaproszonymi gośćmi – ekspertami z polskich i międzynarodowych organizacji, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami zawodowymi.

Indywidualizacja przywództwa, czyli trudy zarządzania w dzisiejszych realiach

Tematem pierwszego wystąpienia była indywidualizacja przywództwa. W tym obszarze swoją wiedzą podzieliła się Anna Pyrek, Accredited Executive Coach ICF MCC & Mentor oraz Sandra Subel, Global Head of Diversity and Inclusion Strategy / Axel Springer SE.

Główna konkluzja z tej części spotkania dotyczyła ogromnej roli, jaka dziś spoczywa na liderze będącym w centrum organizacji i konieczności wsparcia go w pełnieniu tej funkcji. – Osoba liderska średniego szczebla to najtrudniejsza rola w organizacji, a pełnienie jej dziś jest wyjątkowo trudne. Menedżerowie zmęczeni są różnorodnością – muszą do każdego podchodzić indywidualnie, ale sami też chcą być traktowani unikalnie. W tym swoim liderstwie czują się naprawdę samotni – podkreślała Anna Pyrek.

Na podstawie skrupulatnie omówionych najważniejszych trendów dotyczących zarządzania pracownikami wskazała, jakich kompetencji potrzebują i będą potrzebować menedżerowie, aby sprostać wyzwaniom związanym z prowadzeniem różnorodnych zespołów, tworzeniem inkluzywnego środowiska pracy, a jednocześnie odnajdywać przyjemność i satysfakcję w pracy.

Sandra Subel szczególną uwagę z kolei poświęciła systemowemu podejściu do inkluzywności i przetestowanym metodom wprowadzania go w firmie. Dzieląc się swoimi doświadczeniami pokazała, jak stworzyć dobrą strategię DEI&B i ją wdrażać. W mnogości dobrych praktyk ważne jednak, aby pamiętać, że proces ten jest długotrwały i tak naprawdę nigdy się nie kończy.

W panelu dyskusyjnym Michał Kowalewski, Commercial Financing Tribe Lead z Santander Bank Polska, Piotr Lipa, Dyrektor HR i członek zarządu w UNIQA Polska oraz Sandra Subel wymieniali się opiniami popartymi własnymi doświadczeniami na temat tego, czy jest to możliwe, a jeśli tak, to w jaki sposób być uważnym i skoncentrowanym na pracowniku, zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami oraz jak wprowadzać zasady Diversity, Equity, Inclusion, zyskując poparcie najważniejszych osób w organizacji.

Praca w hybrydzie, czyli jak nie zwariować w różnorodności komunikacji

Drugie wystąpienie omawiało wszystkie wyzwania związane z pracą hybrydową i zarządzaniem różnorodnymi zespołami, m.in. międzykulturowymi czy międzypokoleniowymi. Prelekcję poprowadziły Agnieszka Kropacz, Senior Konsultantka ds. Klientów Korporacyjnych Kingmakers, coach ICF ACC oraz trenerka i Adrianna Wardzała, menedżerka marketingu i trenerka Kingmakers.

Podczas ich wystąpienia nie tylko można było poznać charakterystykę wszystkich pokoleń na rynku pracy i metody na efektywne dotarcie do nich z przekazem, ale również dowiedzieć się, jaki typ menedżera się reprezentuje i jak efektywnie komunikować się z pracownikami, wykorzystując do tego dostępne technologie. Rola connectora okazuje się tu kluczowa.

Kontynuacją wystąpienia był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Agnieszka Błaś, Head of International Operations w DHL Express Rumunia, Krzysztof Lis, CEO Callstack oraz Martyna Tochowicz, Director of Talent & Culture w Huuuge Games.

Agnieszka Błaś pracująca w międzynarodowym zespole, pomimo przyzwyczajenia do pracy na odległość, przyznała, że największym wyzwaniem liderskim jest być dobrze rozumianym. Dlatego zadawanie pytań, dopytywanie i szukanie potwierdzenia zrozumienia informacji jest jej zdaniem ważnym elementem pracy każdego menedżera, szczególnie jeśli ma on do czynienia z młodszymi pokoleniami.

Z kolei zdaniem Martyny Tochowicz praca w środowisku hybrydowym wymaga intensywnej pracy również z samym sobą jako menedżerem. Tym bardziej, jeśli komunikacja online nie jest dla niego czymś naturalnym. Krzysztof Lis nie ukrywał, że ważne są dla niego bezpośrednie spotkania i możliwość prowadzenia rozmów nie tylko o pracy, ale i o życiu w ogóle. Dla niego bycie empatycznym jest możliwe w każdej sytuacji.

Po dwóch intensywnych blokach tematycznych nadszedł czas lunchu. Była to również świetna okazja do networkingu i testowania rozwiązań VR oferowanych przez partnera wydarzenia, firmę Metaskills.

Mentoring to nie lekarstwo na wszystkie bolączki

Po przerwie rozpoczęła się trzecia część konferencji, tym razem dotycząca programów mentoringowych – sensowności ich wprowadzania w organizacji, realizacji i najlepszych praktyk.

Moduł ten rozpoczął się panelem dyskusyjnym, do którego zaproszone zostały trzy liderki: Agnieszka Żmuda-Kleśta, Talent Management Director w Kompanii Piwowarskiej, Anna Trochim, Head of HR Poland z Cushman & Wakefield oraz Donata Izdebska, Menedżerka ds. Programów Rozwojowych w BNP Paribas Bank Polska. Moderatorem panelu była Małgorzata Sztejter, EMCC EIA Senior Practitioner, Accredited Executive Coach & Mentor Kingmakers.

Rozmowa skoncentrowała się wokół programów mentoringowych realizowanych w firmach panelistek. Każda z nich opowiedziała swoją historię i podzieliła się radami, co należy robić, aby taki program osiągnął sukces. Wśród ich rad znalazły się m.in. takie spostrzeżenia jak: konieczność określenia celowości programu, znalezienia sojuszników w firmie, a także funduszy niezbędnych do realizacji, odpowiedniego zaprezentowania idei i metod, jakimi chce się osiągnąć cel czy właściwego zakomunikowania tego w organizacji.

Otwarcie wszystkie powiedziały, że uczestnictwo w programie mentoringowym nie jest dla każdego, a podjęcie się tego wyzwania łączy się z wzięciem na siebie odpowiedzialności i świadomym uczestnictwem tak będąc mentorem, jak i mentees.

Mentoring to selektywny proces wymagający świadomego uczestnictwa. To przecież nie jest remedium na wszelkie bóle i problemy – podsumowała Agnieszka Żmuda-Kleśta. W podobnym tonie wypowiedziała się Donata Izdebska: – Mentees dołączając do programu, muszą wiedzieć, po co to chcą zrobić. Mentoring to nie jest plaster na wszystko. Muszą wiedzieć, czy mają cel rozwojowy, czy wiedzą, czego chcą.

Z kolei Anna Trochim zwróciła uwagę na istotność odpowiedniej komunikacji: – Bardzo ważna we wdrażaniu programów mentoringowych jest właściwa komunikacja, aby zrozumieć, o czym ten program jest. Liderzy, którzy są w swoich rolach wiele lat w organizacji z góry zakładają, że wiedzą, czym jest mentoring. Uważają, że podzielą się swoim doświadczeniem, nauczą mentee, jak należy postępować. A przecież nie o to chodzi.

Część mentoringową zakończyło wystąpienie Aldony Królikowskiej ICF PCC, EMCC EIA Senior Practitioner, Executive & Team Coach, Mentorki Kingmakers oraz Szymona Herbecia, COO Kingmakers, ICF PCC Executive & Team Coach, Mentora, Trenera, Superwizora, którzy w bardzo merytorycznym, a jednocześnie humorystycznym tonie przekazali swoją wiedzę i podzielili się zdobytymi doświadczeniami.

Udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania: jak sprawić, aby program mentoringowy osiągnął sukces i wpisał się w firmowe DNA, jak zbudować komunikację, żeby pracownicy chcieli uczestniczyć w programie mentoringowym, co zrobić, aby do programu mentoringowego zgłaszali się właściwi ludzie.

Ich zdaniem – podobnie jak wcześniej występujących panelistek – programy mentoringowe nie są dla wszystkich i nie sprawdzą się w każdej problematycznej sytuacji. Również nie każdy nadaje się do tego, by być mentorem i należycie wypełniać powierzoną mu rolę.

Partycypacja – klucz do sukcesu lidera

Ostatnia część konferencji dotycząca przywództwa partycypacyjnego należała do występującej już wcześniej Agnieszki Kropacz i Tomasza Sławińskiego, Executive & Team Coach ICF PCC, mentora, trenera, superwizora Kingmakers.

Dlaczego ten styl zarządzania ma niekwestionowaną przewagę nad innymi? Co wyróżnia lidera partycypacyjnego i jak to podejście kaskadować na pracowników? To pytania, na które prowadzący odpowiedzieli nie tylko dając szereg argumentów, ale również popierając przykładami. Uczestnicy mogli też sprawdzić swoją gotowość do przywództwa partycypacyjnego oraz określić, na jakim poziomie partycypacji jest prowadzony przez nich zespół lub organizacja.

Wisienką na torcie tego bloku tematycznego był panel dyskusyjny z udziałem Ewy Zmysłowskiej, Chief People Officer w Play, Ilony Perużyńskiej–Zych, Dyrektor Działu Personalnego w Rossmann SDP oraz Lecha Gałkowskiego, Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A., kierującego Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, który przenikliwie, a jednocześnie humorystycznie poprowadził Tomasz Sławiński.

Sednem tej żywiołowej rozmowy były sposoby, jakimi można wprowadzić do organizacji wyższą jakość przywództwa. W przypadku Play na przykład sprawa dotyczyła przyszłości firmy i jej wydolności: – Odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie korzyści może odnieść firma za sprawą jakościowego przywództwa jest punktem wyjścia do rozmów o zmianie. W przypadku mojej firmy zapotrzebowanie na jakościowe przywództwo pojawiło się w momencie, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że model, w jakim funkcjonujemy, będzie niewydolny, nie będziemy w stanie być organizacją, która z sukcesem działa i zdobywa kolejne szczyty – przyznała Ewa Zmysłowska.

Dla Lecha Gałkowskiego jakościowe przywództwo to większe zadowolenie wszystkich zainteresowanych od samego dołu do najwyższych stanowisk. – Zapytaliśmy nasze zespoły, co nie funkcjonuje w firmie, co należałoby zmienić. Dostaliśmy ponad 200 pomysłów, które zaczęliśmy wdrażać w życie. Następnie postanowiliśmy pomóc naszym liderom być fantastycznymi liderami, którzy będą wspierać swoje zespoły, by były jeszcze lepsze.

Ilona Perużyńska-Zych z kolei podkreśliła, jak istotne w budowaniu jakościowego przywództwa jest zwracanie uwagi na drugiego człowieka, uważność, umiejętność słuchania i szukania rozwiązań, które wszystkim stronom przyniosą satysfakcję i szczęście.

Wybrane tematy wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczestników, którzy licznie byli obecni do samego końca konferencji. Również po jej zakończeniu dyskusje wydawały się nie mieć końca, a organizatorzy zbierali gratulacje za powodzenie przedsięwzięcia. W tym miejscu warto więc jeszcze raz podziękować prelegentom i panelistom za udział w tym wydarzeniu i otwartość w dzieleniu się własnymi doświadczeniami.

To zadowolenie uczestników i potwierdzenie przez nich istotności oraz przydatności podejmowanych tematów z pewnością były dla całego zespołu Kingmakers ogromną nagrodą i motywacją do zorganizowania w przyszłym roku kolejnej edycji Leadership Trends Summit.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak