Każdy może zostać mentorem, ale…

Pytasz: “Kto może być mentorem?” Moja odpowiedź brzmi: “Każdy, ale nie każdemu w tej roli będzie dobrze”. I to “ale” ma tu kluczowe znaczenie. 

Każdy ekspert może być mentorem, ale…

Aby być mentorem w jakiejś dziedzinie trzeba mieć wiedzę i doświadczenie. Jeśli je posiadasz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć się nimi dzielić z innymi.

Każdy, kto ma doświadczenia może być mentorem, ale…

Mentoring polega na tym, że osoba, która mentoruje, przynosi ze sobą przeżycia, które ma już poukładane, pokatalogowane i zapakowane do szuflady ze wspomnieniami. Jeszcze wie, gdzie one się znajdują, potrafi po nie sięgnąć, ale nie wywołują one już w niej silnych emocji. 

Rolą osoby mentorującej jest towarzyszenie mentee w rozwoju, a nie rozbijanie się o własne rafy i ratowanie siebie z przeszłości. Dlatego mentorem/mentorką w wygodnej formie mogą być ci, którzy przeżyli coś, przepracowali to doświadczenie (nawet jeśli było bardzo trudne) i wyciągnęli z niego wnioski.

Każdy, kto potrafi rozmawiać, może być mentorem, ale… 

W mentoringu umiejętność rozmawiania jest kluczowa, jednak dobrą, cenioną i poważaną osobą mentorującą będzie tylko ta, z którą to inni chcą i lubią rozmawiać. To musi być ktoś, kto potrafi prowadzić dialog w obie strony, kto potrafi słuchać i odcisnąć swój positive foot print, pokazać się w pełnej krasie, ale zrobić to w sposób nieodbierający przestrzeni mentee. 

W mentoringu nie wystarczy mówić, trzeba jeszcze słuchać i słyszeć. Być w tym autentycznym. Istotne jest też, aby nie rzucać wyzwań-egzaminów, tylko wykorzystywać zadania do rozwijania mentee.

Komu się wydaje, że jest mentorem/mentorką?

Przede wszystkim tym, którzy siadając naprzeciwko mentee, stawiają pomiędzy sobą a tą osobą lustro, w którym się przeglądają i widzą tylko siebie. Mentee jest wtedy narzędziem do zachwytu nad sobą. Oczywiście, i na to jest miejsce w mentoringu, ale nie wolno przy tym zasłaniać mentee. Lepiej odbijać się wzajemnie w swoich oczach.

Wniosek? 
Skuteczność mentorów i rozwijania mentee jest wprost proporcjonalna do tego, ile uwagi poświęcamy mentee i odwrotnie proporcjonalna do tego, ile uwagi poświęcamy sobie.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak