Tomasz Sławiński

Business & Team Coach, Trener, Certyfikacja coachingowa ICF PCC

Profil zawodowy

Jest coachem biznesowym, zespołowym oraz praktykiem w realizacji indywidualnych programów coachingowych. Wspiera rozwój kompetencji zarządczych, komunikacyjnych i organizacyjnych. Przygotowuje liderów i towarzyszy im w procesie awansu i obejmowaniu nowych stanowisk.

Realizuje projekty związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Specjalizuje się w rozbudowanych programach team coachingowych, które są skoncentrowane na celach zespołowych uwzględniających oczekiwania istotnych interesariuszy w organizacji.

Prowadzi warsztaty dla zespołów i ich szefów, połączone z sesjami rozwojowo-feedbackowymi. W pracy team coachingowej bazuje na diagnostyce zespołowej i indywidualnej, która stanowi istotny punkt odniesienia dla rozwoju potencjału zespołu
i jednostki.

W roli coacha zadaje dociekliwe pytania, rzuca wyzwania, dzieli się doświadczeniami, narzędziami i technikami, które prowadzą liderów do osiągania zamierzonych celów oraz wewnętrznej transformacji. Jego mocną stroną coachingu jest empatia, umiejętność głębokiej i wszechstronnej pracy z klientami oraz prowadzenie ich do trwałej transformacji.

Posiada 7 letnie doświadczenie jako trener i doradca w projektowaniu i realizacji rozwiązań wspierających cele biznesowe. Jest certyfikowanym Coachem Gallup Certified Strengths. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla menedżerów wszystkich szczebli organizacji, włącznie z poziomem zarządów. Specjalizuje się w rozwoju zespołów, menedżerów, rozwoju pracowników o wysokim potencjale (grupy Hi-Po) oraz projektach zmianowych. Jest również trenerem w Kingmakers Academy gdzie uczy coachingu przyszłych coachów oraz coachingowych umiejętności grupy managerów. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Na ścieżkę coachingową wkroczył po kilkunastu latach kariery solisty operowego w Szwajcarii, w Opernhaus Zurich. Praca w międzynarodowym środowisku, w organizacji, która opiera swój sukces na najwyższych standardach tak etycznych jak i profesjonalnych ukształtowała jego podejście do pracy opierając je na sumienności, konsekwencji oraz jednoznacznemu zdeterminowaniu na rezultat rozpoczynanych działań. Jednocześnie wieloletnia, codzienna współpraca z liderami światowej kultury i sztuki rozwinęła w nim do ponadprzeciętnego poziomu wrażliwość, uważność, szybkość wnikliwej analizy oraz myślenie kreatywne daleko wykraczające poza utarte ścieżki.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

Doświadczenie zawodowe

Wybrani Klienci według branż

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak

This is a staging enviroment