Przywództwo w zmianie

Czytając w czasie pandemii posty i blogi widzę dwa nastawienia: pierwsze – zachęcające do patrzenia na kryzys jako szansę i możliwość rozwoju, drugie – negujące możliwość rozwoju w obecnej sytuacji, podkreślające, że nie czas na to, bo potrzebujemy zająć się najbardziej podstawowymi sprawami, walką o przetrwanie. Mam wrażenie, że jak to często bywa w istotnych sprawach w życiu mamy tu do czynienia z polarnościami (lub biegunowościami; z ang. polarities) i próbujemy wybrać między nimi. Zadanie czy relacja, pokora czy pewność siebie, zysk czy rozwój, koszt czy jakość. Tymczasem sytuacje z którymi mamy do czynienia są zbyt złożone, by móc sobie pozwolić na komfort wyboru jednej opcji i zapomnienie o drugiej. Tak samo jak nie wybieramy, czy od tej chwili robimy tylko wdechy czy wydechy. Potrzebujemy zarządzać polarnościami i odpowiednio do sytuacji dobierać właściwe dawki z jednego i drugiego bieguna pamiętając cały czas, że jeden i drugi jest ważny, że obu potrzebujemy, by funkcjonować efektywnie.

Co wybrać, na czym się skupić, jak się dostosować?

Ogromna część pracowników podjęła niemal z dnia na dzień pracę w formie zdalnej, z konieczności łącząc życie prywatne i zawodowe w jednej przestrzeni – nagle, bez przygotowania i bez wyboru. I jednocześnie osiąga wyżyny kreatywności w wymyślaniu zabaw dla dzieci, torów przeszkód w mieszkaniu i utrzymywaniu pozytywnego nastroju.

Menedżerowie błyskawicznie wdrażają nowe formy pracy z zespołem. Podejmują konkretne działania, ale jednocześnie obserwują zachowania, których mogą jeszcze nie rozumieć, i których do tej pory nie doświadczali, próbują wyciągać wnioski, dostosowywać się. Mierzą się z koniecznością objęcia przywództwa w zmianie, sami będąc w trudnej emocjonalnie sytuacji. Skupiają się na zarządzaniu, a jednocześnie wiedzą, że potrzebują być tak blisko z ludźmi, jak może nigdy dotąd.

Decydenci i liderzy wdrażają zmianę.

Liderzy-Decydenci (właściciele firm, prezesi, członkowie zarządów, liderzy strategicznych projektów, inwestorzy) zmagają się z dynamiczną zmianą i wysokim ryzykiem, pracują nad wielowariantowymi estymacjami najbliższej przyszłości, bazującymi na niewiadomych, podejmują trudne decyzji, na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za biznes i ludzi, a to ogromne obciążenie psychiczne. I jeszcze presja czasu. Liderzy wdrażający zmianę (menedżerowie zarządzający zespołami, HR biznes partnerzy, liderzy zespołów, menedżerowie HR) mają na głowie szybkie wcielanie w życie nowych decyzji i działań, potrzebują realizować potrzeby firmy z uważnością na ludzi, ich potrzeby i obawy. Ich zadaniem jest utrzymywanie motywacji w zespołach, prowadzenie trudnych rozmów, wspieranie, empatia, redukcja obaw, zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa na tyle, na ile to możliwe. Nie jest im łatwo ze względu na stres, poczucie zakleszczenia wobec sprzecznych oczekiwań i potrzeb, zachwianie poczucia sensu i sprawczości oraz nadzwyczajne obciążenie liczbą zadań i ilością pracy.

Towarzyszenie, dostarczanie wiedzy, doświadczenia i dostępu do ekspertów.

W tej zmianie chcemy jako Kingmakers wspierać liderów, zespoły i organizacje. Powołaliśmy wyjątkowy zespół ekspertów, którzy mają doświadczenie, wiedzę i kompetencje do tego, aby dostarczać Klientom gotowych scenariuszy działania w zmianie.

Oferujemy wsparcie poprzez dwa równoległe strumienie działań:

  1. Towarzyszenie i wsparcie w zmianie (wsparcie psychologiczne, coaching kryzysowy),
  2. Dostarczanie wiedzy, doświadczenia i dostępu do ekspertów w zarządzaniu zmianą (edukacja menedżerska oraz mentoring ekspercki).

Jak wspierać decydentów, liderów i uczestników zmiany?

Stworzony w ten sposób CHANGE ASSISTANCE PROGRAM Kingmakers dostarcza kompleksową i wielowariantową ofertę usług, które systemowo wspierają organizacje w zmianie. Decydenci zmiany mogą skorzystać z możliwości pracy z zewnętrznym mentorem-ekspertem oraz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z osobistymi wyzwaniami w zmianie. Liderzy zmiany – menedżerowie mogą mieć dostęp do edukacji menedżerskiej dotyczącej zarządzania w zmianie, psychoedukacji w zakresie rozumienia ludzi doświadczających zmiany i coachingu skoncentrowanym na wsparciu efektywnego działania przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Uczestnicy zmiany – pracownicy i zespoły mogą skorzystać z psychoedukacji ułatwiającej rozumienie siebie i otoczenia w zmianie, edukacji wspierającej zaangażowanie i motywację, czy też z konsultacji psychologicznych w związku z trudną sytuacją życiową i zawodową. Zróbmy to razem!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak

This is a staging enviroment