Katarzyna Makuch-Marowska

Biznes Konsultant, Project Manager, Certyfikacja mentoringowa EMCC EIA& IPMA

Profil zawodowy

Katarzyna jest praktykiem zarządzania w obszarze programów rozwojowych, które obejmują różnorodne formy działań, w tym szkolenia, warsztaty, facylitacje, coaching, mentoring, grywalizacja oraz diagnostyka indywidualna i zespołowa.

Ma gruntowną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń każdego z tych narzędzi, potrafi łączyć je w efektywne procesy i dobierać trenerów, coachów i konsultantów tak, aby programy oferowane Klientom były „strzałem w dziesiątkę”.

Przez ponad 10 lat pracowała dla dużych organizacji (branża finansowa, retail) jako Manager Szkoleń i Rozwoju oraz HRBP. Wdrażała programy przywódcze, talentowe oraz procesy zarządzania efektywnością procesów z obszaru L&D.

W 2004 roku zdecydowała się na pracę po drugiej stronie – jako dostawca rozwiązań dla biznesu, z czego nadal czerpie ogromną satysfakcję i rozwija się  w tym obszarze. Swoją rolę postrzega często jako „trusted advisor” opisaną w książce Roberta Galforda, Charlsa Greena o tym samym tytule. Wspólnie z Klientami konsultuje ich wyzwania biznesowe i tworzy scenariusze rozwiązań, które efektywnie wesprą pożądane rezultaty projektowanych zmian, a przede wszystkim jest słuchającą, wnikliwą i współpracującą blisko z Klientami Konsultantką.

Od kilku lat ze szczególnym zainteresowaniem włącza się w projektowanie wdrożeń programów mentoringowych w organizacjach. Wykorzystuje tu swoje mocne strony w zakresie myślenia procesowego, orientacji na Klienta i mapowania potrzeb różnych interesariuszy tych wdrożeń, a także twórcze myślenie, które jest często doceniane jako dodatkowy zasób dla zespołów projektowych po stronie Klientów.

Katarzyna współpracuje z Kingmakers od prawie 5 lat. Prowadzi projekty w języku polskim i angielskim realizując wdrożenia zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach.

Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

Kontakt

© 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak

This is a staging environment