Kingmakers™ Coaching

Rozpocznij coaching z Kingmakers i skorzystaj z indywidualnej ścieżki rozwoju!

Coaching to unikalna relacja biznesowa z coachem, w której Klient identyfikuje swoje potrzeby, obszar zmiany, definiuje i osiąga cele biznesowe. Dzięki coachingowi, pomagamy pokonywać wewnętrzne bariery oraz rozwijać potencjał w drodze do osobistego i zawodowego sukcesu.

Jeżeli interesuje Cię do jakich wyzwań biznesowych i rozwojowych coaching jest odpowiednim rozwiązaniem, kogo możemy zaproponować do realizacji procesu lub jak skorzystać z tych usług, to wszystkie te informacje znajdziesz na tej stronie. A jeśli cokolwiek wymaga doprecyzowania – zapraszamy do kontaktu.

Nasi coachowie

Wszyscy coachowie Kingmakers™ są pod stałą superwizją dzięki temu zapewniamy jakość procesów oraz ich zgodności ze standardami zawodowymi i etycznymi zawodu coacha. Pracujemy zgodnie ze standardami i etyką międzynarodowych organizacji coachingowych ICF i EMCC.

Bio mentorów i coachów dostępne na prośbę Klienta.

Anna Pyrek
Anna Pyrek ICF MCC, EMCC Senior Practitioner
Coach, Mentor
Aldona Królikowska
Aldona Królikowska ICF PCC, EMCC Senior Practitioner
Mentor, Coach
Anna Rajtar-Klepuszewska
Anna Rajtar-Klepuszewska ICF PCC, certyfikacja PRISM & HOGAN
Coach
Małgorzata Sztejter
Małgorzata Sztejter EMCC Senior Practitioner, Gallup-Certified Strengths Coach, certyfikacja PRISM, Insights Discovery, MTQPlus, Leadership Circle Profile, Team Coaching (Coachways)
Mentor, Coach
Szymon Herbeć
Szymon Herbeć ICF PCC, EMCC Senior Practitioner
Coach, Mentor
Tomasz Sławiński
Tomasz Sławiński ICF PCC, Gallup-Certified Strengths Coach, certyfikacja PRISM
Coach
Barbara Gruszecka
Barbara Gruszecka ICF PCC
Coach
Barbara Kędzia
Barbara Kędzia ICF PCC
Coach (coaching rodzicielski)
Joanna Barakomska
Joanna Barakomska EMCC Senior Practitioner
Mentor, Coach
Katarzyna Mętlak
Katarzyna Mętlak ICF PCC
Coach
Luiza Chrzanowska
Luiza Chrzanowska ICF PCC, EMCC Practitioner
Coach
Maciej Szturmowicz
Maciej Szturmowicz EMCC Senior Practitioner
Coach, Mentor, Terapeuta
Renata Wasylów
Renata Wasylów ICF PCC
Coach
Agnieszka Cyniak
Agnieszka Cyniak EMCC Practitioner
Mentor (trening mentalny), Coach
Agnieszka Kropacz
Agnieszka Kropacz ICF ACC
Coach
Anna Pawlak-Lawrenz
Anna Pawlak-Lawrenz Coach ICC, certyfikacja Psytech, HOGAN
Coach, Psychotraumatolog
Anna Czechowska
Anna Czechowska Coach ICC
Coach
Edyta Rafalska
Edyta Rafalska Coach ICC
Mentor, Coach
Katarzyna Korpak
Katarzyna Korpak EMCC Practitioner
Coach
Marek Gargała
Marek Gargała EMCC Practitioner
Mentor, Coach
Piotr Jankowski
Piotr Jankowski ICF ACC
Mentor, Coach
Joanna Kuzdak
Joanna Kuzdak
Mentor, Coach
Joanna Rada
Joanna Rada
Mentor, Coach
Magdalena Kołodkiewicz
Magdalena Kołodkiewicz
Coach

Usługi coachingowe Kingmakers™

Executive coaching

Wsparcie rozwojowe dla wyższej kadry zarządzającej (Członkowie Zarządu i Szefowie Biznes Unitów).

Executive coaching obejmuje zwykle takie obszary tematyczne jak:

Coaching dla stanowisk managerskich wyższego i średniego szczebla

Wsparcie rozwojowe dla kadry managerskiej wyższego szczebla (N-1, N-2, dyrektorzy pionów i funkcji) oraz managerów średniego szczebla, liderów zespołów i kierowników projektów.

Procesy coachingowe obejmują zwykle takie obszary tematyczne jak:

Onboard coaching – kompleksowe wsparcie coachingowe w nowej roli zawodowej

Onboard Coaching wywodzi się z coachingu kariery i jest ustrukturyzowanym procesem łączącym podejście coachingowe i mentoringowe, w którym poszczególne spotkania mają z góry określony temat i zakres.

Proces wspiera uczestnika w:

Interwencyjne wsparcie kryzysowe

Naszym Klientom, a przede wszystkim ich managerom oferujemy profesjonalne wsparcie w nagłych, kryzysowych sytuacjach, które mogą dotknąć każdego, w tym kluczowych osób, na których opiera się działalność firmy. Zapewnienie natychmiastowej pomocy osobie w kryzysie, jego zespołowi, a także najbliższej rodzinie to bezcenne działanie, w którym możemy Państwa wesprzeć.

Sytuacje wymagające interwencyjnego wsparcia kryzysowego:

Proces coachingowy

Brief od Klienta

Konsultant Kingmakers zbiera podstawowe informacje, aby zarekomendować coachów o profilu odpowiadającym potrzebom Klienta.

Przedstawienie rekomendowanych coachów

Klient otrzymuje 2-3 profile coachów Kingmakers, którzy odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom zgodnie z briefem. Uczestnik decyduje, z którym z nich chciałby się spotkać podczas sesji wstępnej. Może spotkać się ze wszystkimi zaproponowanymi osobami. Sesje wstępne trwają do 1 godziny i są bezpłatne.

Sesje wstępne i wybór coacha

We współpracy z Klientem umawiamy uczestnika na sesje wstępne z 2-3 coachami, których uczestnik chce poznać. Jeśli manager zdecyduje się na współpracę z jednym z naszych coachów, wówczas podpisywana jest umowa / zlecenie.

Sesja trójstronna

Rozmowa trójstronna jest zwykle częścią drugiej sesji coachingowej. Przełożony uczestnika lub przedstawiciel HR jest zapraszany na sesję i wspólnie z uczestnikiem oraz coachem omawiają cele i oczekiwane rezultaty procesu. Rolą coacha jest takie moderowanie tej rozmowy, aby uwzględnić perspektywę przełożonego w formułowaniu celów, nadal jednak pozostawiając odpowiedzialność i decyzyjność po stronie uczestnika.

Realizacja sesji coachingowych

Sesje trwają do 1,5h i zwykle odbywają się co 3-4 tygodnie. Częstsze spotkania zdarzają się w tych procesach, w których potrzebne jest większe wsparcie coacha w krótszym czasie. Sesje nie powinny jednak odbywać się częściej niż co 2 tygodnie i nie rzadziej niż co 4. Czas pomiędzy sesjami jest właściwym etapem procesu coachingowego, w którym uczestnik wdraża zobowiązania coachingowe i zbliża się do realizacji ustalonych celów na proces. Typowy proces coachingowy w zakresie rozwoju przywództwa i zarządzania obejmuje zwykle łącznie 8 spotkań po 1,5h każde i trwa minimum 6 miesięcy.

Sesja kończąca proces

Może uwzględniać trójstronne podsumowanie coachingu. Podczas spotkania są omawiane i spisywane wnioski z procesu oraz rekomendacje do dalszej pracy rozwojowej. Cała dokumentacja procesu (cele, podsumowanie) jest własnością uczestnika i wszelkie decyzje o ujawnieniu jej organizacji są po jego stronie. Kingmakers nie przechowuje dokumentacji coachingowej.

Ankieta ewaluacyjna

zbierająca opinie uczestnika nt. coachingu jako metody oraz satysfakcji z pracy z danym coachem. Za zgodą uczestnika wyniki ankiety mogą być udostępnione Sponsorowi (zwykle zespołowi HR).

Działania wspierające proces coachingowy

Shadowing

Obserwacja uczestnika przez coacha podczas jego rzeczywistej pracy (np. prowadzenia spotkania)  w celu zebrania obiektywnego materiału do pracy coachingowej. Shadowing jest najczęściej wykorzystywany  w procesach executive coachingu oraz jako działanie poprzedzające sesje team coachingu.

Badanie 360

Proponujemy je Klientom, których organizacje są otwarte na udzielanie feedbacku w tej formie i kiedy wskazane jest oparcie celów rozwojowych na mierzalnych parametrach. Badanie 360  jest realizowane na początku procesu, zwykle po pierwszej sesji coachingowej. Włączenie badania 360 wymaga zapewnienia dodatkowej sesji w procesie, podczas której omawiany jest raport i wybierane są na jego podstawie priorytety do pracy coachingowej.

Kingmakers zapewnia pełną obsługę badania z uwzględnieniem komunikacji do wszystkich grup respondentów, bieżącego monitorowania wypełniania ankiet oraz dostarczenia raportów przed sesjami informacji zwrotnej.

Diagnostyka psychometryczna

Narzędzia tj. PRISM Brain Mapping, Psytech International, Clifton Strengths, FACET5 są włączane do procesów rozwojowych, w których wskazane jest pogłębienie samoświadomości uczestnika poprzez dostarczenie tej osobie rzetelnych danych na temat profilu w obszarze zachowań, podejmowania decyzji, sposobów przetwarzania informacji, wchodzenia w relacje oraz innych parametrów, które mogą być mierzone narzędziami kwestionariuszowymi.

Sesje informacji zwrotnej prowadzone przez coacha są nie tylko omówieniem raportu, ale przede wszystkim analizą wyników z perspektywy celów na proces coachingowy.

Postaw na praktyczne i skuteczne rozwiązania

Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem z Kingmakers lub masz pytania zapraszamy do kontaktu!

Joanna Kwiatkowska

Project Manager


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statystycznych i marketingowych (wyłącznie przez Kingmakers Sp.z o.o.) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


  Kontaktując się z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności.

  Postaw na praktyczne i skuteczne rozwiązania

  Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem z Kingmakers lub masz pytania zapraszamy do kontaktu!

  Grażyna Mościcka

  Dyrektorka Sprzedaży

  Katarzyna Makuch-Marowska

  Senior Konsultantka ds. Klientów Korporacyjnych

  Joanna Spirydowicz

  Senior Konsultantka ds. Klientów Korporacyjnych

  Kingmakers™ jest nowoczesną marką, która powstała z potrzeby zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego i etycznego biznesu i przyjemności z pracy.

  Kontakt

  © 2023 Kingmakers Sp. z o.o. All Rights Reserved. Projekt: Małgorzata Grzesiak

  This is a staging enviroment