fbpx

Przywództwo to królewskie rzemiosło

Jesteśmy rzemieślnikami przywództwa.
Wspieramy rozwój przywódców, aby byli gotowi mądrze i z odwagą zarządzać ludźmi, zespołami i królestwami XXI wieku

Projektujemy i realizujemy indywidualne, zespołowe i organizacyjne scenariusze rozwoju przywództwa. Wspieramy liderów na różnych etapach rozwoju menedżerskiego. Pomagamy tworzyć skuteczne, samoorganizujące się zespoły i budować nowoczesne, mądrze zarządzane organizacje.  Zawsze w odpowiedzi na konkretne wyzwania biznesowe. Promujemy model przywództwa partycypacyjnego, autentycznego, opartego na zaufaniu, współpracy i odpowiedzialności.

Kingmakers™ to ekspercka marka przywódcza. Powstaliśmy z zapewnienia naszym Klientom i sobie trzech wartości: spójności w działaniu, skutecznego, etycznego biznesu i przyjemności z pracy. Wszystko, co proponujemy, stosujemy wewnątrz naszej organizacji. Wierzymy, że wysoka jakość, szacunek do ludzi i odwaga w pracy przynoszą trwałe rezultaty.  Zajmujemy się rozwojem postaw i umiejętności. To trudne wyzwania, robimy wszystko co możliwe, żeby podawać je w najprostszy możliwy sposób. Tam gdzie można, także z humorem.

Stosujemy międzynarodowe i autorskie metody rozwoju przywódczego.  Korzystamy z know-how opartego na badaniach.  Rekomendujemy naszym Klientom tylko takie narzędzia, o których wiemy, co przyniosą. Projektujemy i realizujemy rozwiązania, które są przewidywalne, skalowalne i powtarzalne.  Zapewniamy bezpieczeństwo i kontrolę procesu rozwoju na każdym etapie. Dbamy, aby na bieżąco analizować światowe know-how przywództwa i dopasowujemy je do biznesu naszych Klientów.

W czym możemy pomóc?

Przywództwo

Projektujemy i realizujemy indywidualne, zespołowe i organizacyjne scenariusze rozwoju przywództwa. Wspieramy liderów na różnych etapach rozwoju menedżerskiego. Pomagamy tworzyć skuteczne, samoorganizujące się zespoły i budować nowoczesne, mądrze zarządzane organizacje.  Zawsze w odpowiedzi na konkretne wyzwania biznesowe. Promujemy model przywództwa partycypacyjnego, autentycznego, opartego na zaufaniu, współpracy i odpowiedzialności.

Mentoring

Kingmakers™ Mentoring to know-how kompleksowych programów mentoringowych. Obejmuje procesy doradcze, narzędzia komunikacji wewnętrznej, edukację wszystkich interesariuszy, nadzór merytoryczny, koordynację logistyki, monitoring efektów programu. Edukujemy mentorów, mentee oraz kluczowe dla powodzenia programu osoby w organizacji: Zarząd, Ekspertów HR.  Stosujemy efektywne czasowo formy edukacyjne, mini wykłady i praktyczne warsztaty rozwoju umiejętności i wymiany doświadczeń w czasie trwania programu.

Coaching

Kingmakers™ Coaching to unikalna relacja biznesowa z coachem,  w której identyfikujesz obszar zmiany, definiujesz i osiągasz cele biznesowe. W czasie serii spotkań  przekraczasz swoje ograniczenia i sięgasz po inny wymiar Twojego przywództwa, współpracy i budowania relacji, na każdym etapie ścieżki menedżerskiej i w nowej roli. Pracujemy m.in. w oparciu o metodykę CoachWise™. Stosujemy różne techniki: sesje shadowing, pracę z kamerą, narzędzia analizy strategicznej i diagnozy stylu zarządzania.