fbpx

xstarePrzywództwo

Prowadzimy Was do dojrzałości menedżerskiej na każdym etapie Waszego przywódczego rozwoju, abyście  potrafili zarządzać swoimi kompetencjami i skutecznie odpowiadali na wyzwania biznesowe organizacji.  Wspieramy Was w osobistej i zespołowej transformacji, która pomoże Wam świadomie równoważyć dowożenie wyników i rozwijanie ludzi.  Tak, aby w zarządzanym przez Was Królestwie pracowało się efektywniej, łatwiej  i przyjemniej. Pomogliśmy setkom liderów. Wiemy  jak sprawić, abyście stali się Królowymi i Królami w miejscu, w którym jesteście teraz. I potrafimy nauczyć Was, jak pomagać w tym innym ludziom.

Co robimy?

Pomagamy Ci w zdefiniowaniu i osiągnięciu realnej przemiany w byciu szefem, abyś sprostał oczekiwaniom biznesu i potrzebom Twoich ludzi.  Zależy nam, aby to była dla Ciebie prawdziwa podróż Bohatera, która przyniesie Ci satysfakcję z pracy, radość z sukcesów i konkretne rezultaty.

Jak to działa?

 • Odkryjesz Twój naturalny styl przywództwa
 • Dowiesz się, na czym możesz budować, jakie masz zasoby i talenty
 • Zdefiniujesz, jakich kompetencji potrzebujesz tu i teraz
 • Zrozumiesz, jaki przełom kompetencyjny i osobisty jest niezbędny, abyś poszedł dalej
 • Dostaniesz Kingmakera, który wybierze rozwiązania najlepsze dla Ciebie

Dlaczego warto?

 • Mamy doświadczenie i znamy Twoje wyzwania
 • Wiemy co działa, a co nie i mamy odwagę to mówić
 • Masz dostęp do światowej klasy know-how przywództwa
 • Pracujemy z Twoimi wyzwaniami biznesowymi tu i teraz
 • Dajemy sprawdzone, praktyczne efekty

Jakie są efekty?

 • Zdobędziesz kompetencje, których biznes od Ciebie oczekuje
 • Zwiększysz efektywność działania i jednocześnie umiejętność patrzenia na ludzi
 • Wzrośnie Twoja odwaga, siła i spójność
 • Dostaniesz klucze, jak działać tam, gdzie dzisiaj jest Ci trudno
 • Twoja zmiana przyniesie Ci konkretne rezultaty

KNOW-HOW

 • Metody wskażą Ci, czego masz się nauczyć, jak i gdzie masz dojść:
  Style Zarządzania Golemana, Leadership Pipeline, Coachwise™, Model komunikacji von Thuna, model cliftonStrenghtsFinder Gallupa, Style komunikacji coveya, kepner fourie™, Sherer leadreship development intensiv
 • Narzędzia diagnozy wyjaśnią Ci, na jakim etapie przywódczym jesteś i co masz z tą wiedzą zrobić:
  MBTI, Hogan, FACET 5, 360*, Strenghsfinder Gallup , style rozwiazywania konfliktów Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument®

Nasze rozwiązania

Executive Coaching

Program dla najwyższej kadry menedżerskiej. Może być  strategicznym wsparciem w czasie zmian i transformacj w zarządzaniu organizacją lub w budowaniu skutecznego zespołu zarządzającego. Pomagamy Ci w stworzeniu osobistej marki przywódczej i przygotowujemy do ekspozycji międzynarodowej.

Mentoring przywództwa

8-miesięczny process wsparcia lidera przez Mentora – eksperta i doświadczonego przywódcy z poziomu executive. W procesie mentoringu lider korzysta z wiedzy i doświadczeń mentora oraz  konsultuje z nim konkretne rozwiązania biznesowe I zarządcze. Process opiera się na silnej relacji personalnej, która rozwija się w długiej perspektywie czasowej.

FACYLTACJA SPOTKAŃ

MENEDŻER W ZMIANIE

Coaching przywództwa

Program prowadzi do przełomu w rozwoju samoświadomości, który w oparciu o głęboki wgląd w zasób i talenty, pomaga budować indywidualne strategie działania. Efektem jest wzrost Twojej skuteczności biznesowej, interpersonalnej i osobistej. Przykładowe narzędzia: coaching wartości i priorytetów, coaching przekonań, narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze, testy, badania 360), sesje shadowing, sesje z kamerą.

trategiczna komunikacja

Indywidualna metoda przygotowania się do spotkań i komunikowania celów, misji i strategii biznesowej. W oparciu o Model Komunikacji  von Thuna pracujemy z kamerą nad budowaniem Twojej świadomości wpływu komunikacyjnego, spójnością  wizerunku I świadomego wywierania wpływu na na ludzi. Takiego,  jaki chcesz i w zgodzie ze sobą.

ACTION LEARNING

Program On Board

Osadzamy Cię w nowej roli, wspieramy w procesie adaptacji i wdrażania, minimalizując „błędy pierwszych dni.” Poznasz swoją rolę od strony biznesowej i nauczysz się, jak ją budować na swoich mocnych stronach. Coaching ma charakter dość dyrektywny – cel, zakres pracy i kolejność zadań na poszczególnych sesjach jest określony, aby osiagnąć założony wynik.  Program uzupełniamy sesjami shadowing z obserwacją Ciebie w realnym działaniu z zespołem, na spotkaniach itd. Dodatkowo możemy pracować z kamerą nad spójnością Twojej komunikacji  i wizerunku.

Leadership Development Intensive

Intensywny, 4-dniowy grupowy program przywódczy, realizowany w środowisku międzynarowym, we współpracy z Scherer Leadership International.  Program oparty  jest na przewodniej mysli, że nie potrzebujesz zmieniać siebie, ale wrócić do siebie. Ta podróż jest prowadzona na głebokim poziomie emocjonalnym i  poznawczym. W programie kluczowych jest 5 pytań:

1.What CONFRONTS me? (What ‘tigers’ do I need to face: a tough decision, a difficult person, etc?)

2.What am I BRINGING? (What is my history with this situation, my expectations, my hopes and fears, my predictions?) 3.What RUNS me? (What is my ‘default’ way of handling things like this? How am I on ‘automatic’ without realizing it? How am I limiting my options?). 4.What CALLS me? (What inside me yearns to find greater expression in my life and work? What is the need out there in the world that needs the best of who I am?). 5.What will UNLEASH me? (I’ve had insights before. What will make this experience different?)

Zgłoś swoją chęć udziału, my zorganizujemy resztę.

Co robimy?

Wspieramy Cię i Twój zespół w  transformacji, abyś skutecznie zarządził wyzwaniem biznesowym, jakie przed Wami dzisiaj stoi. I zbudował zespół, z którym będziesz wdrażał  wysokiej jakości rozwiązania teraz i w przyszłości. I choć to trudny proces, wiemy, jak Cię przez niego przeprowadzić i jak zaangażować Twoich ludzi w tę zmianę.

Jak to działa?

 • Dowiesz się, jak Twój styl zarządzania wpływa na zespół
 • Zrozumiesz, co Ty osobiście musisz zmienić
 • Diagnoza zespołu pokaże co u Was działa, a gdzie są bariery
 • Zaprojektujecie proces zmiany i cele, jakie chcecie osiągnąć
 • Odkryjecie, jakie działania są skuteczne, a z jakich zrezygnować
 • Będziecie wiedzieć, jak współpracować, aby mieć rezultaty

Dlaczego warto?

 • Zwiększamy efekty zmiany – pracujemy z liderem i zespołemZnamy się na biznesie – stosujemy modele biznesowe i narzędzia analityczne
 • Mamy gotowe scenariusze  – angażujemy Ciebie i zespół tyle ile trzeba
 • Dopasowujemy metodyki dla zespołów zarządzających, projektowych i funkcyjnych
 • Równoważymy biznesowe i społeczne aspekty zmiany w zespole
 • Rezultatem programu jest zawsze konkretny efekt biznesowy

Jakie są efekty?

 • Zwiększysz osobistą skuteczność przywództwa
 • Zrealizujecie wyzwania biznesowe, jakie macie przed sobą
 • Będziecie gotowi zmierzyć się z kolejną zmianą
 • Podniesiecie efektywność decyzji i procesów w zmianie
 • Nauczycie się realizować wyniki, nawet w sytuacjach sporów
 • Wasze rozwiązania będą lepsze a wdrożenia skuteczniejsz

KNOW-HOW

 • Przeprowadzamy Twój zespół przez program dopasowany do Ciebie i Twojego poziomu dojrzałości przywódczej.
  Wspólnie ustalamy, czy rozpocząć go ścieżką Twojego indywidualnego rozwoju, czy od razu pracować z zespołem. W momencie, gdy jesteś  gotowy, rozpoczynamy pracę z zespołem.
  Przykładowy scenariusz programu:

Etap analityczny – spotkanie z liderem i zdefiniowanie wyzwania biznesowego

sesje coachingowe z liderem w oparciu o diagnostykę stylu zarządzania

Spotkanie strategiczne zespołu – zdefiniowanie wyzwań i celów, zaprojektowanie zmiany, ról, harmonogramu i oczekiwanych efektów ( z użyciem narzędzi diagnostycznych zespołu)

Facylitacja spotkań zespołu – action learning, warsztaty dobrych praktyk biznesowych i współpracy. Praca na kejsach biznesowych (2-3 spotkania)

Przegląd – spotkanie zespołu, który wyznacza cele i etapy rozwoju w przyszłości

Diagnoza przywództwa indywidualnego pomoże Ci poznać siebie i ustalić obszary Twojej osobistej zmiany
Style Zarządzania Golemana, FACET 5, Style Komunikacji, Strenghsfinder Gallup
Diagnoza dojrzałości zespołu pomoże Ci zrozumieć, na jakim etapie jest Twój zespół, jakie ma zasoby, a gdzie są bariery
Role zespołowe,  lencioni – diagnoza finkcjonowania zespołu, mapa roli – analiza ról w zespole
W rozwiązaniu Twoich wyzwań biznesowych wykorzystamy narzędzia biznesowe
model podejmowania decyzji  kepner fourie™, Strategia BłękitNego Oceanu™, analiza strategiczna, Metody analityczne

1234

1234

1234

1234

1234

Nasze rozwiązania

ROZWÓJ ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

ZMIANA W ZESPOLE

FACYLTACJA SPOTKAŃ

MENEDŻER W ZMIANIE

Coaching przywództwa

Program prowadzi do przełomu w rozwoju samoświadomości, który w oparciu o głęboki wgląd w zasób i talenty, pomaga budować indywidualne strategie działania. Efektem jest wzrost Twojej skuteczności biznesowej, interpersonalnej i osobistej. Przykładowe narzędzia: coaching wartości i priorytetów, coaching przekonań, narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze, testy, badania 360), sesje shadowing, sesje z kamerą.

trategiczna komunikacja

Indywidualna metoda przygotowania się do spotkań i komunikowania celów, misji i strategii biznesowej. W oparciu o Model Komunikacji  von Thuna pracujemy z kamerą nad budowaniem Twojej świadomości wpływu komunikacyjnego, spójnością  wizerunku I świadomego wywierania wpływu na na ludzi. Takiego,  jaki chcesz i w zgodzie ze sobą.

ACTION LEARNING

Program On Board

Osadzamy Cię w nowej roli, wspieramy w procesie adaptacji i wdrażania, minimalizując „błędy pierwszych dni.” Poznasz swoją rolę od strony biznesowej i nauczysz się, jak ją budować na swoich mocnych stronach. Coaching ma charakter dość dyrektywny – cel, zakres pracy i kolejność zadań na poszczególnych sesjach jest określony, aby osiagnąć założony wynik.  Program uzupełniamy sesjami shadowing z obserwacją Ciebie w realnym działaniu z zespołem, na spotkaniach itd. Dodatkowo możemy pracować z kamerą nad spójnością Twojej komunikacji  i wizerunku.

Leadership Development Intensive

Intensywny, 4-dniowy grupowy program przywódczy, realizowany w środowisku międzynarowym, we współpracy z Scherer Leadership International.  Program oparty  jest na przewodniej mysli, że nie potrzebujesz zmieniać siebie, ale wrócić do siebie. Ta podróż jest prowadzona na głebokim poziomie emocjonalnym i  poznawczym. W programie kluczowych jest 5 pytań:

1.What CONFRONTS me? (What ‘tigers’ do I need to face: a tough decision, a difficult person, etc?)

2.What am I BRINGING? (What is my history with this situation, my expectations, my hopes and fears, my predictions?) 3.What RUNS me? (What is my ‘default’ way of handling things like this? How am I on ‘automatic’ without realizing it? How am I limiting my options?). 4.What CALLS me? (What inside me yearns to find greater expression in my life and work? What is the need out there in the world that needs the best of who I am?). 5.What will UNLEASH me? (I’ve had insights before. What will make this experience different?)

Zgłoś swoją chęć udziału, my zorganizujemy resztę.

Co robimy?

Pomagamy Ci w zdefiniowaniu i osiągnięciu realnej przemiany w byciu szefem, abyś sprostał oczekiwaniom biznesu i potrzebom Twoich ludzi.  Zależy nam, aby to była dla Ciebie prawdziwa podróż Bohatera, która przyniesie Ci satysfakcję z pracy, radość z sukcesów i konkretne rezultaty.

Jak to działa?

 • Odkryjesz Twój naturalny styl przywództwa
 • Dowiesz się, na czym możesz budować, jakie masz zasoby i talenty
 • Zdefiniujesz, jakich kompetencji potrzebujesz tu i teraz
 • Zrozumiesz, jaki przełom kompetencyjny i osobisty jest niezbędny, abyś poszedł dalej
 • Dostaniesz Kingmakera, który wybierze rozwiązania najlepsze dla Ciebie

Dlaczego warto?

 • Mamy doświadczenie i znamy Twoje wyzwania
 • Wiemy co działa, a co nie i mamy odwagę to mówić
 • Masz dostęp do światowej klasy know-how przywództwa
 • Pracujemy z Twoimi wyzwaniami biznesowymi tu i teraz
 • Dajemy sprawdzone, praktyczne efekty

Jakie są efekty?

 • Zdobędziesz kompetencje, których biznes od Ciebie oczekuje
 • Zwiększysz efektywność działania i jednocześnie umiejętność patrzenia na ludzi
 • Wzrośnie Twoja odwaga, siła i spójność
 • Dostaniesz klucze, jak działać tam, gdzie dzisiaj jest Ci trudno
 • Twoja zmiana przyniesie Ci konkretne rezultaty

KNOW-HOW

 • Metody wskażą Ci, czego masz się nauczyć, jak i gdzie masz dojść:
  Style Zarządzania Golemana, Leadership Pipeline, Coachwise™, Model komunikacji von Thuna, model cliftonStrenghtsFinder Gallupa, Style komunikacji coveya, kepner fourie™, Sherer leadreship development intensiv
 • Narzędzia diagnozy wyjaśnią Ci, na jakim etapie przywódczym jesteś i co masz z tą wiedzą zrobić:
  MBTI, Hogan, FACET 5, 360*, Strenghsfinder Gallup , style rozwiazywania konfliktów Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument®

Nasze rozwiązania

Executive Coaching

Program dla najwyższej kadry menedżerskiej. Może być  strategicznym wsparciem w czasie zmian i transformacj w zarządzaniu organizacją lub w budowaniu skutecznego zespołu zarządzającego. Pomagamy Ci w stworzeniu osobistej marki przywódczej i przygotowujemy do ekspozycji międzynarodowej.

Mentoring przywództwa

8-miesięczny process wsparcia lidera przez Mentora – eksperta i doświadczonego przywódcy z poziomu executive. W procesie mentoringu lider korzysta z wiedzy i doświadczeń mentora oraz  konsultuje z nim konkretne rozwiązania biznesowe I zarządcze. Process opiera się na silnej relacji personalnej, która rozwija się w długiej perspektywie czasowej.

FACYLTACJA SPOTKAŃ

MENEDŻER W ZMIANIE

Coaching przywództwa

Program prowadzi do przełomu w rozwoju samoświadomości, który w oparciu o głęboki wgląd w zasób i talenty, pomaga budować indywidualne strategie działania. Efektem jest wzrost Twojej skuteczności biznesowej, interpersonalnej i osobistej. Przykładowe narzędzia: coaching wartości i priorytetów, coaching przekonań, narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze, testy, badania 360), sesje shadowing, sesje z kamerą.

trategiczna komunikacja

Indywidualna metoda przygotowania się do spotkań i komunikowania celów, misji i strategii biznesowej. W oparciu o Model Komunikacji  von Thuna pracujemy z kamerą nad budowaniem Twojej świadomości wpływu komunikacyjnego, spójnością  wizerunku I świadomego wywierania wpływu na na ludzi. Takiego,  jaki chcesz i w zgodzie ze sobą.

ACTION LEARNING

Program On Board

Osadzamy Cię w nowej roli, wspieramy w procesie adaptacji i wdrażania, minimalizując „błędy pierwszych dni.” Poznasz swoją rolę od strony biznesowej i nauczysz się, jak ją budować na swoich mocnych stronach. Coaching ma charakter dość dyrektywny – cel, zakres pracy i kolejność zadań na poszczególnych sesjach jest określony, aby osiagnąć założony wynik.  Program uzupełniamy sesjami shadowing z obserwacją Ciebie w realnym działaniu z zespołem, na spotkaniach itd. Dodatkowo możemy pracować z kamerą nad spójnością Twojej komunikacji  i wizerunku.

Leadership Development Intensive

Intensywny, 4-dniowy grupowy program przywódczy, realizowany w środowisku międzynarowym, we współpracy z Scherer Leadership International.  Program oparty  jest na przewodniej mysli, że nie potrzebujesz zmieniać siebie, ale wrócić do siebie. Ta podróż jest prowadzona na głebokim poziomie emocjonalnym i  poznawczym. W programie kluczowych jest 5 pytań:

1.What CONFRONTS me? (What ‘tigers’ do I need to face: a tough decision, a difficult person, etc?)

2.What am I BRINGING? (What is my history with this situation, my expectations, my hopes and fears, my predictions?) 3.What RUNS me? (What is my ‘default’ way of handling things like this? How am I on ‘automatic’ without realizing it? How am I limiting my options?). 4.What CALLS me? (What inside me yearns to find greater expression in my life and work? What is the need out there in the world that needs the best of who I am?). 5.What will UNLEASH me? (I’ve had insights before. What will make this experience different?)

Zgłoś swoją chęć udziału, my zorganizujemy resztę.