Jak sprawdzić, czy menadżer jest gotów do bycia mentorem?
Są dwa czynniki, które możemy wziąć pod uwagę. Jeden to, deklarowana przez mentora, gotowość – biznesowa i osobista. Drugi to predyspozycje odkrywane przy pomocy narzędzi psychometrycznych.

Doświadczony konsultant Kingmakers™, Anna Pawlak-Lawrenz oferuje mentorom wsparcie diagnostyczne i informację zwrotną, która pomaga im w wyborze tej roli i przygotowaniu do niej. W zależności od rodzaju programu proponujemy kwestionariusze m.in.: 15FQ+ (Psytech), DISC D3 oraz Hogan Assessment Systems.

Głosy uczestników naszych programów mówią, że takie przygotowanie do roli mentora znacząco wspiera ich też w roli menadżera.