fbpx

Wdrożenie Mentoringu

Projektujemy i realizujemy indywidualne, zespołowe i organizacyjne programy edukacji i wdrożeń mentoringu Kingmakers Mentoring. Wiemy jak to robić, pomogliśmy już kilkudziesięciu organizacjom.

Wspieramy systemowe wdrożenia mentoringu w organizacji. Zapewniamy skalowalność, powtarzalność rozwiązań i know-how efektywnego zarządzania programem w przyszłości.

Szeroki zakres wsparcia

KINGMAKRES MENTORING to know-how kompleksowych programów mentoringowych. Obejmuje procesy doradcze, narzędzia komunikacji wewnętrznej, edukację wszystkich interesariuszy, nadzór merytoryczny, koordynację logistyki, monitoring efektów programu.

Edukacja i praktyczne działanie

Edukujemy mentorów, mentee oraz kluczowe dla powodzenia programu osoby w organizacji: Zarząd, Ekspertów HR. Stosujemy efektywne czasowo formy edukacyjne, mini wykłady i praktyczne warsztaty rozwoju umiejętności i wymiany doświadczeń w czasie trwania programu.

Diagnostyka i narzędzia

Korzystamy z narzędzi diagnostycznych, dzięki którym trafnie dobieramy mentorów i mentee w pary. Przygotowujemy standardy monitoringu i raportowania efektów programu. Dostarczamy model wdrożenia i  komplet narzędzi, które pozwalają HR łatwo realizować kolejną edycję programu.

Nasze Produkty

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych mentorów w Twojej organizacji:

Mentoring przywódczy

Celem mentoringu jest rozwój mentee w różnych aspektach jego kompetencji. Proces może dotyczyć wsparcia przez Mentora w merytorycznym rozwoju, umiejętnościach zarządzania oraz postaw i wartości. Mentor powinien być uznanym autorytetem eksperckim, przywódczym i osobistym.

Mentoring ekspercki

Celem mentoringu jest rozwój mentee przede wszystkim w zakresie kompetencji merytorycznych. Mentor dzieli się konkretną wiedzą i doświadczeniem w zakresie specjalizacji. Kluczową cechą mentora jest profesjonalna ekspertyza i  wysoki autorytet specjalisty.

Mentoring wzajemny

Mentoring wzajemny najczęściej stosowany jest w procesach wielopokoleniowych, gdzie mentee korzysta z ekspertyzy Mentora, a mentor z wiedzy o nowych technologiach i innowacjach.  Relacja oparta jest na otwartości I umiejętności wejścia przez obie strony w role ucznia.

Każda organizacja posiada potencjał niezbędny do stworzenia najlepszych mentorów. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers w zakresie wdrażania programów mentoringowych.