fbpx

Wdrożenie Coachingu

Kingmakers Coaching to akredytowane programy dla menedżerów, HR, trenerów i coachów. Uczymy dialogu rozwojowego, wdrażamy coaching w organizacjach i kształcimy profesjonalnych coachów. Rozwijamy silne przywództwo w różnych rolach. Porozmawiajmy!

Wspieramy systemowe wdrożenie coachingu w organizacji. Integrujemy metodyki coachingowe, zarządzamy jakością procesów, standaryzujemy etykę i zasady pracy coachów wewnętrznych.

Projekt programu coachingowego

KINGMAKERS ORGANIZATION COACHING to kompleksowe wdrożenie coachingu wewnętrznego w organizacji, które obejmuje etap doradczy, merytoryczny, aplikację i koordynację projektu.  Projektujemy edukacyjny program, którego temat odpowiada na wyzwania biznesowe organizacji np. coaching roli, facylitacja spotkań zespołu. Szkolimy coachów, opracowujemy i wdrażamy procedurę coachingową, kodeks etyki i zasad współpracy coacha wewnętrznego. Edukujemy wszystkich interesariuszy biznesu i wspieramy HR w zarządzaniu programem.

Sprawdzone standardy

Uczymy coachingu w oparciu o metodykę CoachWise™ i akredytowany w ICF program ACTP*.  Realizujemy 3-stopniowy poziom edukacji, w zależności od potrzeb organizacji i stopnia dojrzałości zawodowej coachów. Efektem  szkoleń jest standaryzacja metod pracy coachingowej, rozwój umiejętności prowadzenia dialogu rozwojowego, procesu coachingowego, wypracowanie unikalnego osobistego stylu coacha. Z zastosowaniem specyficznych dla organizacji potrzeb tematycznych odpowiadających wyzwaniom biznesowym.

Zobacz Edukację Coachingową

Struktura programu

Dedykujemy narzędzia i techniki pracy dopasowane do biznesowego klienta w organizacji. Opracowujemy procedury monitoringu i raportowania efektów procesów coachingowych i całego programu. Przygotowujemy komunikację i promocję programu, aplikujemy uczestników. Efektem wdrożenia jest wzrost kompetencji zawodowych coachów wewnętrznych, rozwój umiejętności stawiania i wymiarowania celów rozwojowych dla pracowników oraz integracja metod coachingowych. Program jest skalowalny i powtarzalny.

Nasze Produkty

Kingmakers™ Coaching – skalowalna i powtarzalna metoda systemowego wdrożenia coachingu w organizacji. Obejmuje edukację wszystkich interesariuszy, know-how szkoleń metodyką CoachWise™, w ramach programu ACTP, akredytowanego w ramach ICF oraz metodykę specjalistycznej edukacji coachingowej. Standaryzuje procedury coachingowe dla organizacji, etykę i zasady pracy coacha, narzędzia i techniki współpracy coacha z biznesem. Program obejmuje przygotowanie komunikacji, promocji, wsparcie merytoryczne uczestników na każdym etapie. Wyposaża w narzędzia monitoringu celów i efektów. Zarządzamy jakością programu, jego realizacją i koordynacją. Zapewniamy skalowalność i powtarzalność rozwiązań.

Zobacz Edukację Coachingową

* Kingmakers jest licencjobiorcą metodyki CoachWise™ – 3-stopniowej, pełnej ścieżki nauki coachingu w ramach akredytowanego w International Coach Federation programu na poziomie ACTP (Accredited Coach Training Program). Dostarczamy wymagane przez ICF godziy edukacji, formalną dokumentację i przygotowujemy do egzaminów na poziomie ACC i PCC.

Każda organizacja posiada nieużywany potencjał. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakersów w zakresie usług coachingowych.