fbpx

Usługi Coachingu

Kingmakers™ Coaching to akredytowane programy dla menedżerów biznesu, HR, trenerów i coachów. Uczymy dialogu rozwojowego, systemowo wdrażamy coaching w organizacjach i kształcimy profesjonalnych coachów zawodowych.

Wspieramy menedżerów w indywidualnej transformacji i rozwoju zespołowych kompetencji współpracy, w oparciu o celowy i transparentnie prowadzony proces coachingowy.

Coaching indywidualny

Indywidualny Kingmakers™ Coaching to unikalna relacja biznesowa z coachem,  w której identyfikujesz obszar zmiany, definiujesz i osiągasz cele biznesowe. W czasie serii spotkań  przekraczasz swoje ograniczenia i sięgasz po inny wymiar Twojego przywództwa, współpracy i budowania relacji, na każdym etapie ścieżki menedżerskiej i w nowej roli. Pracujemy m.in. w oparciu o metodykę CoachWise™. Stosujemy różne techniki: sesje shadowing, pracę z kamerą, narzędzia analizy strategicznej i diagnozy stylu zarządzania.

Zobacz też Przywództwo Indywidualne

Coaching grupowy

Metoda coachingu grupowego wspiera realizację celów biznesowych i relacyjnych zespołów zarządczych, projektowych, funkcyjnych i grupy ludzi o podobnych zadaniach.  W trakcie kilku spotkań pomagamy zespołom uwspólnić zasady współpracy, wypracować spójne reguły kaskadowania wdrożeń w organizacji. Metodę dedykujemy także dwóm zespołom,  które maja wspólny cel nadrzędny np. marketingu i sprzedaży. Coaching grupowy uzupełniamy formami action learning, wymiany doświadczeń i diagnozą etapu dojrzałości zespołu.

Zobacz też Przywództwo Zespołowe

Dyżur coachingowy

Dyżury coachingowe to efektywna kosztowo i skuteczna metoda wsparcia  menedżerów średniego szczebla lub menedżerów projektów. Trwa krócej niż standardowy proces coachingowi. Co 2 tygodnie realizujemy całodniowy dyżur w siedzibie Klienta. Menedżerowie mają do dyspozycji 4-6 sesji, które rezerwują z wyprzedzeniem. W trakcie indywidualnych spotkań pomagamy im podnieść efektywność biznesową, rozwinąć elastyczność  w doborze stylów zarządzania i wdrażaniu nowych strategii zachowań.

Nasze Produkty

 

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji:

  • Executive coaching
  • Coaching przywódczy
  • Coaching roli
  • Coaching konfliktu
  • Dyżury coachingowe
  • Coaching zespołu
  • Coaching grupowy

Każda organizacja posiada nieużywany potencjał. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers w zakresie usług coachingowych.