Program prowadzi do przełomu w rozwoju samoświadomości, który w oparciu o głęboki wgląd w zasób i talenty, pomaga budować indywidualne strategie. Efektem jest wzrost Twojej skuteczności biznesowej, interpersonalnej i osobistej. Przykładowe narzędzia: coaching wartości i priorytetów, coaching przekonań, narzędzia diagnostyczne (kwestionariusze, testy, badania 360), sesje shadowing, sesje z kamerą.