Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC

Coach PCC ICF, mentor, facylitator

 • ponad 500 godzin coachingu indywidualnego i zespołowego dla kadry zarządzającej,

 • ponad 20 kompleksowych projektów zarządzania zmianą w dużych organizacjach.

Współpracuje z liderami biznesu w zakresie ich rozwoju, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia na stanowiskach zarządczych HR w różnych branżach. Osobiście zrealizowała wiele kompleksowych projektów transformacyjnych, co pozwala jej na skuteczne wspieranie klientów chcących kształtować kulturę organizacyjną tak, by najlepiej wspierała realizację strategii biznesowej. Obserwowalnym rezultatem działań w zakresie kultury organizacyjnej jest zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników, poprawa komunikacji i współpracy oraz rozwój przywództwa. Coaching praktykuje od 2009. Bliskie jest jej podejście holistyczne uwzględniające wszystkie wymiary funkcjonowania człowieka (fizyczny, emocjonalny, mentalny, duchowy). Służy doradztwem biznesowym w zakresie określania i wdrażania misji, wizji oraz wartości firmowych, zarządzania transformacją organizacji oraz HR. Wdrażała coaching i mentoring wewnętrzny w dużych organizacjach. Jest mentorem w programach społecznych i wykładowcą na Akademii Przywództwa Wyższej Szkoły Bankowej Toruń/Bydgoszcz. Wierzy w możliwość budowania organizacji oraz społeczeństw kierujących się wartościami (ang. value driven).

Obszary specjalizacji

 • Diagnoza zespołów i podnoszenie ich efektywności (high-performing teams).
 • Identyfikacja misji osobistej w oparciu o wartości.
 • Określenie i wdrożenie priorytetów zawodowych i osobistych, zwiększanie własnej efektywności i skuteczności.
 • Wywieranie wpływu w organizacji.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i poprawa relacji, rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie zmianą i przywództwo w zmianie.

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

 • Coach PCC ICF, Business Coach ICC
 • Akredytowany konsultant Barrett Values Centre uprawniony do używania Narzędzi Transformacji Kulturowej (CTT – Cultural Transformation Tools)
 • Akredytowany konsultant narzędzi psychometrycznych: PRISM Brain Mapping, Facet 5, Insights Discovery
 • Uniwersytet SWPS – Psychologia

Doświadczenie

Wybrani klienci

Avon, Kompania Piwowarska (Asahi), Netia, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Netia, Nexera, Lotte Wedel, ING Bank Śląski, Gaz System, Grupa Żywiec, Holistic Clinic, Coloplast, Wyższa Szkoła Bankowa Toruń-Bydgoszcz (Akademia Przywództwa)

Doświadczenie zawodowe

 • 2015-teraz; Właściciel ARK Solutions;
 • 2015-2018; Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji -Kompania Piwowarska;
 • 2008-2015; Dyrektor ds. Efektywności Organizacyjnej / p.o. Dyrektora HR, Członka Zarządu – Netia;
 • 2004-2007; Menedżer HR (Szef funkcji HR) – GATX;
 • 1998-2003; Executive Assistant/Office Manager – Pepsi Cola;

Ekspert zarządzania zmianą, wdrażania złożonych programów rozwojowych, diagnozowania i budowania kultury organizacyjnej.