Anna Pyrek, MCC

Kingmaker, Partner Zarządzający

Moje obszary specjalizacji

strategia rozwoju przedsiębiorstwa, przejęcia, łączenia firm,
rozwój stylów przywódczych, programy dedykowane liderom/ zespołom przygotowującym bądź realizującym projekty wykraczające poza aktualną sferę wpływu/ strukturę,
zarządzanie zmianą, myślenie strategiczne,
coaching

Profil zawodowy

Przywództwo i zarządzanie są moją pasją. Od 15 lat prowadzę programy coachingu grupowego dla zespołów zarządzających w dużych organizacjach oraz programy indywidualne Executive Coachingu. Moją ulubioną formą wspierania organizacji jest coaching systemowy, kiedy mogę facylitować zmiany na szerokim poziomie, współpracując z zespołami i kluczowymi liderami.

Od 2011 rozwijam praktykę mentoringową poprzez przygotowanie i wdrażanie  kompleksowego programu edukacyjnego dla Mentorów. Wraz z zespołem doświadczonych specjalistów wspieram menedżerów doskonalących kompetencje rozwijania swoich ludzi oraz przygotowuję Mentorów do pełnienia tej roli wewnątrz na zewnątrz swoich organizacji.

Pełnię rolę dyrektora programowego Kingmakers™ Leadership Coaching Academy gdzie odpowiadam za merytoryczną stronę programów i szkolenie trenerów coachingu i mentoringu.

Kontakt

Doświadeczenie zawodowe i klienci

  • od 2016 – Partner Zarządzający firmy Kingmakers
  • 2014 – 2016 – Dyrektor Zarządzająca CoachWise SA
  • 2003 – 2007 – Beaver Szkolenia & DBM Polska – Manager Linii Biznesowej oraz Manager Praktyki Coachingowej
  • 1993 – 2001 – dyrektor operacyjny, firma Necto, branża informatyczna
  • 2008 – 2016 – Dyrektor Programowy CoachWise SA
  • Farmacja: Bayer, Sandoz
  • Bankowość i ubezpieczenia: BRE Bank, BZ WBK, Generali Life&Pension, ING, PZU, BGŻ IT / Telekomunikacja: Tieto, Polkomtel, Agraf
  • Energetyczna: RWE, EDF
  • Inne: Orlen, Xerox, WBK Kancelaria, HBO, Kompania Piwowarska