Anna Olczak

Trener, Konsultant

 • Ponad 1000 dni szkoleń i warsztatów dla biznesu

 • Kilkadziesiąt przygotowanych i wdrożonych  projektów rozwojowych

Doświadczony  trener, konsultant. Autorka programów rozwojowych i realizatorka szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania opartego na zaufaniu i współpracy, rozwoju osobistego oraz  komunikacji wewnątrz organizacji. Przygotowywała i realizowała wieloetapowe projekty rozwoju menedżerów, wspierające ich w przyjęciu roli szefa i rozwijające umiejętności menedżerskie.

Trenerka szkoleń teambuildingowych i integrujących zespoły. Praktyk Dramy. Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji projektów wykorzystujących metodologię  Teatru Forum jako wsparcie rozwoju świadomości i umiejętności przywódczych. Prowadziła treningi dla osób wdrażających nowych pracowników do pracy i prowadzących szkolenia stanowiskowe.

Brała udział w opracowywaniu i wdrażaniu standardów obsługi klienta w sieci lodziarni i sieci sprzedaży. Przygotowywała kadrę menedżerską do zarządzania standardami obsługi klienta w organizacji. Posiada doświadczenie menedżerskie. Zarządzała oddziałem dużej firmy szkoleniowej oraz  działem sprzedaży w Hotelu Panorama, odpowiadała  za merytoryczną organizację i rozwój Centrum Team Buildingu, Ośrodka Szkoleniowego oferującego w pełni wyposażony teren do realizacji imprez typu outdoor training.

Stawia na uaktywnienie osobistych potrzeb rozwojowych ludzi, optymalne wykorzystania ich własnego potencjału, odnajdywanie motywacji do rozwoju i wykorzystywania nowych umiejętności. Wspiera w poszukiwaniu możliwości, a nie barier.

Obszary specjalizacji:

 • Zarządzanie i przywództwo
 • Wspieranie ludzi w przyjęciu roli menedżera
 • Rozwój osobisty w oparciu świadomość własnego stylu zachowań (DISC)
 • Budowanie i integracja zespołów
 • Praca z grupą z wykorzystaniem technik Dramy

Wykształcenie:

 • Trener coachingu i mentoringu
 • Trener dramy – Kursy i szkolenia z zakresu wykorzystania Dramy w pracy z grupą,
  wykorzystania Teatru Forum we wspieraniu transformacji osobistej, pracy metodą dramy online
 • konsultant Extended DISC (certyfikacja)
 • Coach – program coach w organizacji
 • Psycholog -SWPS – Warszawa
 • Biolog – UŁ – Łódź