Agnieszka Cyniak

Coach, Mentor, Trener, Certyfikacja coachingowa Kingmakers

 • Ponad 350 godzin coachingowych i mentoringowych

 • Ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów

 • Ponad 1800 godzin konsultacji biznesowych

Jestem ekspertem w towarzyszeniu ludziom w procesie zmiany, wchodzenia w nową rolę i odkrywania tego, co w nich najpiękniejsze przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i partnerstwa.

Posiadam 20- letnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach managerskich. Pracuję głównie z zespołami sprzedażowymi
i operacyjnymi. Aktywnie uczestniczę we wdrażaniu i realizacji celów strategicznych firmy, które służą zwiększaniu efektywności operacyjnej. Zarządzam zespołem wielopokoleniowym o strukturze rozproszonej. Jestem ambasadorem przywództwa i zarządzania opartego na partnerstwie biznesowym i zaufaniu. Wspieram ludzi w zmianie, pracując na ich talentach i mocnych stronach. Świetnie potrafię zarządzić sobą w czasie, doceniam pracę zadaniową, opartą na celach krótko i długoterminowych. Moją pasją jest coaching i mentoring w biznesie, z ukierunkowaniem na obszary rozwojowe, przygotowywanie do nowej roli w strukturach organizacji, wzmacnianie kompetencji i umiejętności liderskich. Moja misja to wspieranie ludzi w budowaniu pewności siebie i towarzyszenie im w zmianie.

Obszary specjalizacji:

 • Zarządzanie zmianą, budowanie zaangażowania i motywacji w procesie zmiany
 • Komunikacja nastawiona na docenienie, współpracę, budowanie relacji
 • Przygotowanie managerów do nowej roli w organizacji i rozwijaniu nowych kompetencji– on-board coaching
 • Praca na talentach i mocnych stronach
 • Efektywność w zarządzaniu zespołem o strukturze rozproszonej

Doświadczenie:

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

 • International Coach Federation – w trakcie akredytacji
 • Certyfikowany Coach Kingmakers™
 • Akademia Kingmakers™ & Trener coachingu i mentoringu w Kingmakers™
 • Kingmakers™ Talenty Gallupa w coachingu i mentoringu
 • Kingmakers™ On-board coaching
 • Kingmakers™ Mentoring w biznesie
 • Kingmakers™ Rozmowa trójstronna w biznesie
 • Kingmakers™ Praca z głosem w coachingu
 • Certyfikowany Trener Mentalny Szkoły Trenerów Mentalnych Jakuba Bączka
 • Mgr Pedagogiki Ogólnowychowawczej i Społecznej– Uniwersytet Łódzki

Doświadczenie zawodowe

 • 2018 – obecnie – Coach, trener Kingmakers™
 • 2020 – obecnie – Współzałożyciel i Członek Zarządu firmy doradztwa biznesowego MOVON CONCEPT Sp. z o.o.
 • 2002 – obecnie – Senior Regional Manager w COSTA COFFEE POLSKA S.A.