fbpx

Symulacja "Raven 13"

Symulacje są sprawdzonym i atrakcyjnym narzędziem rozwojowym, które uczy bawiąc i bawi ucząc. Wciągające doświadczenie wsparte pogłębionym omówieniem go z grupą i zaproszeniem do indywidualnej autorefleksji są najskuteczniejszym sposobem uczenia się ludzi dorosłych.
“Raven 13” to unikalna symulacja, która do niedawna jeszcze odbywała się częściowo w przestrzeni wirtualnej a częściowo realnej. Aktualnie cała aktywność Uczestników realizowana jest online z wykorzystywaniem komputera i telefonu. Niezależnie jednak od formy rozgrywki, najważniejsi są Uczestnicy, którzy potrzebują zrozumieć zastaną sytuację, zaplanować odpowiednie działania i je zrealizować. Liczyć się będzie komunikacja, decyzje, szybko upływający czas i emocje, które w tej symulacji są często niezwykle wysokie.

Czas trwania

Pojedyncza rozgrywka trwa około 1h, jednak pełne wykorzystanie jej potencjału wymaga zaplanowania 4-godzinnego warsztatu z gwarancją czasu na dwukrotne rozegranie symulacji.

Copyright: Grzegorz Nawara

Warsztat oparty na symulacji “Raven 13” obejmuje:
  • Wstęp określający cel spotkania – integracja zespołu, aktualizacja zasad współpracy w zespole, wzmocnienie efektywności zespołowej, itd.
  • Wprowadzenie do rozgrywki
  • Pierwsza pełna rozgrywka
  • Podsumowanie z pogłębionym omówieniem zaobserwowanych wzorców zachowań, warsztatowym wypracowaniem wniosków z przeżytego doświadczenia
  • Druga pełna rozgrywka
  • Podsumowanie symulacji z perspektywy zadania i zespołu
  • Sesja warsztatowa wokół celów na spotkanie z wykorzystaniem wniosków z obydwu rozgrywek “Raven 13” zrealizowanych przez zespół.

Liczba uczestników

Symulacja “Raven 13” jest odpowiednia dla grup od 6 do nawet 100 osób. Wraz z liczbą uczestników rośnie liczba moderatorów potrzebnych do jej prowadzenia:
DO 21 OSÓB

2 prowadzących

KAŻDE DODATKOWE 1-14 OSÓB

1 dodatkowy prowadzący

Kluczowe korzyści

  • Nabycie, ugruntowanie i wykorzystanie wiedzy o: samoorganizujących się zespołach, organizacji pracy, przywództwie, komunikacji, analizie sytuacji, współdziałaniu, podziale ról, specjalizacjach, ustalaniu priorytetów, zarządzaniu ryzykiem, dzieleniu się informacjami i funkcjonowaniu w świecie VUCA.
  • Ta symulacja buduje silne poczucie wspólnoty i premiuje współpracę.
Przeprowadzona prawidłowo gra pozwala na zastąpienie starych nawyków współpracy w grupie nowymi, bardziej efektywnymi.

Zapraszamy do współpracy:

Katarzyna Makuch-Marowska

KONSULTANT

+48 533 327 141

Agnieszka Kropacz

KONSULTANT

+48 730 130 853