fbpx

Przywództwo Zespołowe

Zaprojektujemy i zrealizujemy scenariusz rozwoju Twojego zespołu w oparciu o procesy coachingowe, warsztaty strategiczne, edukację, action learning i kejsy biznesowe. Wesprzemy Cię w budowie nowoczesnego, samoorganizującego się i skutecznego zespołu

Ścieżki rozwoju zespołu

Analizujemy wyzwania biznesowe zespołu. Warsztat strategiczny dodefiniuje cele i spodziewane efekty programu. Wskaże możliwe ścieżki rozwojowe dla lidera i zespołu, w oparciu o elementy pracy grupowej i indywidualnej, które wzajemnie się uzupełniają. Treści i zadania, liczbę i charakter spotkań dopasowujemy do potrzeb biznesowych i możliwości czasowych. Kingmaker zaproponuje scenariusz rozwoju.

Cele zespołowe

Diagnozujemy styl przywódczy lidera i poziom dojrzałości zespołu. Wyniki wskażą mocne i słabe strony, bariery współpracy i skutecznego działania. Zespół podejmie decyzje o zakresie zmiany, celach rozwojowych i efektach biznesowych, jakie chce osiągnąć. Kingmaker doradzi optymalne narzędzia i techniki edukacyjne, metody coachingowe i tryb spotkań biznesowych.

Pozytywne zmiany

Program koncentruje się na doskonaleniu umiejętności skutecznego działania i współpracy. Strategiczne warsztaty, krótkie spotkania, przeglądy rezultatów, warsztaty dobrych dobrych praktyk są tak zaprojektowane, aby były symulacjami realnych wyzwań biznesowych. Skrócone procesy coachingowe wspierają indywidualnie menedżerów. Po podsumowaniu efektów zmiany, zespół planuje kolejny etap swojego rozwoju.

Nasze produkty

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji:

  • Coaching grupowy dla zarządów
  • Coaching grupowy dla zespołów projektowych
  • Warsztaty strategiczne zespołów zarządzających
  • Zarządzanie zmianą – program transformacyjny
  • Facylitacja spotkań biznesowych
  • Keynote speaking
  • Metoringowe programy rozwojowe
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
  • Moduy wiedzy i dedykowane szkolenia otwarte
  • Programy rozwojowe dla zespołów przechodzących zmiane

Każda organizacja posiada potencjał niezbędny do stworzenia najlepszych przywódców. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers w zakresie przywództwa zespołowego.