fbpx

Przywództwo Indywidualne

Wspieramy rozwój przywódców, aby byli gotowi mądrze i z odwagą zarządzać ludźmi, zespołami i królestwami XXI wieku.

Zaprojektujemy i zrealizujemy scenariusz Twojego osobistego rozwoju w oparciu o coaching, mentoring i dedykowane narzędzia know-how przywództwa

Napiszemy Scenariusz Twojego Rozwoju

Analizujemy Twoje wyzwania biznesowe, rolę i funkcje, potrzeby kompetencyjne, kontekst organizacyjny. Określamy kierunki zmiany i przygotowujemy wstępny scenariusz rozwoju, np. przygotowanie do objęcia nowej roli przywódczej, zarządzanie zmianą, przewodzenie w środowisku międzynarodowym, zarządzanie zespołem rozproszonym.

Określimy Cele, Kryteria i Mierniki Sukcesu

Dedykowane narzędzia diagnostyczne zdefiniują Twój naturalny styl przywództwa, talenty, mocne i słabe strony. W oparciu o jego wyniki dobieramy metody i narzędzia pracy, np. coaching przywódczy, sesje shadowing, pracę z kamerą. Wspólnie określamy cele, kryteria i mierniki sukcesu. Tempo i intensywność programu dostosowujemy do Twoich potrzeb i specyfiki pracy.

Zadbamy o Twoją Satysfakcję i Efekty Biznesowe

Program realizujesz z wybranym przez siebie Kingmakerem. Dostaniesz sprawdzony zestaw narzędzi, nauczysz się świadomie zarządzać swoimi kompetencjami, zbudujesz nowe strategie działania. Zwiększysz swoją skuteczność biznesową, interpersonalną i osobistą. Podsumujesz rezultaty swojej pracy, założone cele i efekty biznesowe, jakie osiągnąłeś. I będziesz mógł pójść dalej.

Nasze Produkty

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji

  • Audyty personalne i reputacyjne (D3, FACET5, Hogan, Inspira360)
  • Badania potencjału i profilu przywódczego
  • Indywidualne programy coachingowe (Executive, przywództwa, menadżerskie)
  • Indywidualne programy mentoringowe
  • Programy rozwojowe typu on-board
  • Sesje feedbackowe (shadowing, sesje z kamerą, superwizje)
  • Programy off-site (Executive Coaching Intensive, Scherer Leadership International: Leadership Development Intensive, Executive Development Intensive)
  • Moduły wiedzy i dedykowane szkolenia otwarte

Każda organizacja posiada potencjał niezbędny do stworzenia najlepszych przywódców. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers w zakresie przywództwa indywidualnego.