fbpx

kim jesteśmy?

Jesteśmy rzemieślnikami Twojej wielkości.

 

Nasz zespół jest tutaj po to, by pomóc Ci stać się swoją najlepszą wersją. Będziemy Ci towarzyszyć w zmianie, jednocześnie wymagać i wspierać, pokazywać różne ścieżki, praktyczne narzędzia i metody, ale decyzję w którym kierunku chcesz iść, podejmiesz Ty.

Bo to Ty jesteś tu najważniejszy/a.

Jesteś królem/ królową, już teraz.

co robimy?

przywództwo

 

Przywództwo to dla nas królewskie rzemiosło. Wspólnie projektujemy i wdrażamy skrojone na miarę scenariusze jego rozwoju. Wspierając Cię jako przywódcę, pomagamy budować nowoczesne, mądrze zarządzane organizacje. Dobieramy techniki, metody i narzędzia, które są proste i skuteczne. Dostrzegamy wartość w popełnianiu błędów na drodze do realizacji celów. A przede wszystkim dostrzegamy Ciebie – Twoje unikatowe cechy, mocne strony i talenty.

Podejmij wyzwanie.

mentoring

 

Kingmakers Mentroring to unikatowy sposób wdrażania mądrego czerpania z wiedzy, doświadczenia i potencjału ludzi w organizacjach. To odkrywanie źródeł siły i możliwości oraz nowych dróg ich wykorzystania dzięki wzbogacającej obie strony relacji mistrz – uczeń. Diagnozujemy, doradzamy, proponujemy nowe narzędzia, edukujemy wszystkich interesariuszy procesu i monitorujemy efekty. Towarzyszymy w procesie mentorom i mentee na każdym etapie współpracy.

Znajdź mądrego doradcę.

coaching

 

Kingmakers Coaching to rozmowa, która ma sens, dokładnie określony cel biznesowy oraz sprawdzoną, skuteczną strukturę. Rozmowa, która wzbogaca, pomaga przyjrzeć się sobie, sytuacji i kontekstowi z różnych perspektyw. Wreszcie, to rozmowa, która zachęca do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań. Prowadzimy coaching indywidualny, grupowy, a także pomagamy w jego wdrożeniu do organizacji, które chcą rozwijać skrzydła swoim pracownikom.

Zacznij rozmowę.

jakie są nasze wartości?

spójność i autentyczność

Mówimy i robimy tylko to, na czym się znamy, czym żyjemy i w co wierzymy. Potrafimy przyjrzeć się sobie, innym, sytuacjom i kontekstom z różnych perspektyw. Zachowujemy otwartość na nowe poglądy, opinie oraz rozwiązania, pozostając wciąż w zgodzie ze swoimi wartościami.

człowiek w centrum

Fascynuje nas człowiek. Dostrzegamy jego unikatowe talenty, predyspozycje i zdolności. Wspólnie szukamy sposobów na ich wzmocnienie i wykorzystanie w określonym celu. Wspieramy rozwój przywództwa, prowadzimy programy mentoringowe i robimy coaching, bo te metody są dla ludzi, ich rozwoju i ich wielkości.

skuteczne, celowe partnerstwo

Każdy uczestnik naszych procesów jest ich współwłaścicielem i współtwórcą. Oznacza to wspólne wyznaczanie celów i nadawanie priorytetów działaniom o konkretnej wartości dla człowieka jak i biznesu. Nie narzucamy gotowych rozwiązań, a wypracowujemy je z szacunkiem do różnorodności i indywidualnych potrzeb.

jak pracujemy?

rzemiosło

Przywództwo, coaching i mentoring to dla nas królewskie rzemiosło. Odczarowujemy mity i stereotypy na temat „wrodzonych kompetencji” czy „mistycznej mocy coachingu”. Udowodniamy, że każdy może prowadzić dobre spotkania, rozmowy i budować trwałe relacje z ludźmi wykorzystując swój unikatowy styl przewodzenia oraz stale podnosząc poziom swoich umiejętności.

prostota

Wierzymy w proste i skuteczne rozwiązania. Uczymy tylko tego, co jest naprawdę konieczne, aktualne i możliwe do wdrożenia. Stawiamy na praktyczne narzędzia. Rekomendujemy tylko te metody i techniki, które wiemy, co przyniosą. Mądrze wspieramy w podejmowaniu decyzji, prezentujemy różne opcje z zachowaniem wolności wyboru po stronie Klienta.

scenariusze rozwoju

W oparciu o naukowo udowodnione, akredytowane i zweryfikowane w praktyce biznesowej metody i techniki diagnozy indywidualnych cech, zdolności, umiejętności i predyspozycji każdego uczestnika naszych procesów projektujemy personalizowane scenariusze rozwoju. Wspieramy w ich wdrożeniu za pomocą skutecznych metod coachingowych, mentoringowych i działań edukacyjnych.

wsparcie w procesie

Wiemy, jak wiele pracy wymaga proces rozwoju lub zmiany, dlatego każdy uczestnik naszych procesów otrzymuje pełne wsparcie dedykowanego członka naszego zespołu. Zapewniamy bezpieczeństwo i ciągłą ewaluację procesu na każdym etapie współpracy. Monitorujemy efektywność i skuteczność wspólnych działań.

różnorodni praktycy

Zespół Kingmakers stanowią praktycy danych metod, technik i narzędzi z bogatym doświadczeniem pracy w biznesie i z biznesem. Umiemy zarządzać różnorodnością w naszym zespole, uczyć się od siebie nawzajem i doceniać odmienne talenty czy style pracy. Zachęcamy też do tego naszych Klientów.

humor i optymizm

W naszym zespole, stosujemy w praktyce zasadę „nie traktuj siebie tak śmiertelnie poważnie”. Chcemy mówić o rzeczach ważnych w możliwie lekki sposób, unikając zbędnego patosu. Tak, dla nas szklanka jest do połowy pełna a praca może być przyjemna i dawać satysfakcję.

jak rozpocząć wspólną podróż?

Porozmawiajmy

Katarzyna Matusiewicz

project manager

+48 531 318 868
biuro@kingmakers.eu
www.kingmakers.eu