fbpx

Edukacja Przywódcza

Wspieramy rozwój przywódców, aby byli gotowi mądrze i z odwagą zarządzać ludźmi, zespołami i królestwami XXI wieku.

Edukujemy i szkolimy menedżerów z różnych aspektów przywództwa. Wzmacniamy kompetencje rozwijania ludzi, zarządzania w zmianie, budowę efektywnych zespołów. Dostarczamy kompleksowych scenariuszy edukacyjnych.

Optymalne scenariusze

Analizujemy biznesowe wyzwania i możliwości czasowe menedżerów. Dobieramy optymalne scenariusze, oparte na 1,2-dniowych szkoleniach menedżerskich i krótkich formach: 4-godzinnych modułach, action learning, warsztatach dobrych praktyk, 2-godzinnej wiedzy w pigułce.

Indywidualnie dopasowane

Diagnozujemy kompetencje przywódcze adekwatne do etapu kariery menedżerskiej. Korzystamy z ich wyników, aby przygotować realne kejsy biznesowe, zdefiniować cele i efekty szkoleniowe. Narzędzia diagnostyczne dopasowujemy do zespołów funkcjonalnych, projektowych, rozproszonych.

Praktyczne szkolenia

Uczymy stylów zarządzania, które pomagają menedżerom rozwijać ludzi i budować zespoły. Wzmacniamy kompetencje skutecznego działania w zmianie, komunikacji menedżerskiej i facylitacji spotkań. Szkolenia są dynamiczne i praktyczne, oparte na symulacjach i kejsach biznesowych.

Nasze szkolenia

Oferujemy szeroki zakres narzędzi i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji:

  • Style zarządzania
  • Jak rozwijać ludzi – kształcący styl zarządzania
  • Menadżer w zmianie
  • Feedback i feedforward
  • Skuteczne spotkania z zespołem
  • Menadżer mentorem
  • Dialog biznesowy
  • Inteligencja emocjonalna
  • Kobiety w organizacji

Każda organizacja posiada potencjał niezbędny do stworzenia najlepszych przywódców. Aby go wydobyć i skutecznie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie wsparcie i wiedza. Skorzystaj z wieloletniej praktyki Kingmakers w zakresie edukacji przywódczej.