fbpx

Edukacja Mentoringowa

Projektujemy i realizujemy indywidualne, zespołowe i organizacyjne programy edukacji i wdrożeń mentoringu Kingmakers Mentoring. Wiemy jak to robić, pomogliśmy już kilkudziesięciu organizacjom.

Uczymy menedżerów i specjalistów bycia mentorami, aby ich wiedza i doświadczenie służyły rozwojowi ludzi, a organizacja zdobyła nowe kompetencje przywódcze i eksperckie na różnych szczeblach.

Oryginalny know - how

Szkolimy mentorów z umiejętności budowania relacji, zasad i technik prowadzenia procesu mentoringowego. Uczymy, jak dzielić się wiedzą i ekspertyzą, żeby mentee mógł wziąć odpowiedzialność za swój rozwój.

Praktyczne narzędzia

Dostarczamy narzędzi i technik, które pomagają mentorom wyznaczać kierunki rozwojowe dla mentee, monitorować efekty procesu. Edukacja mentoringowa równolegle rozszerza osobisty styl zarządzania mentora i kompetencje rozwijania ludzi.

Indywidualne podejście

Szkolenia dopasowujemy do grupy odbiorców: menedżerów, wewnętrznych coachów, ekspertów HR i mentees. Programy edukacyjne zawierają praktyczne warsztaty, krótkie formy wykładów, sesje wymiany doświadczeń.

Nasze Szkolenia

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i wiedzy, budujący profesjonalnych przywódców w Twojej organizacji:

  • Menedżer mentorem
  • Mentor wewnętrzny
  • Mentoring ekspercki
  • Rola mentee
  • Zarządzanie mentoringiem dla HR
  • Mentoring wystąpień/edukacyjny
  • Mentoring społeczny
  • Mentoring przywódczy
  • Mentoring specjalistyczny/ekspercki
  • Mentoring wzajemny

Odpowiednio przeprowadzony proces edukacji i transferu wiedzy, buduje solidny fundament pod stworzenie kultury mentoringowej w Twojej firmie. W Kingmakers oferujemy szeroki zakres rozwiązań dostępnych na różnym etapie rozwoju organizacji.