fbpx

Dialog rozwojowy TY-MY-JA

Zasady w roli Career Coacha

Zapraszamy Cię do tego, żebyś rozwijał w sobie umiejętność przyjmowania partnerstwa w rozwoju. Zakłada ono, że Twój rozmówca (Coachee) jest sprawczym i skutecznym realizatorem swoich zamierzeń. Twoją rolą jest natomiast wspieranie go swoją uwagą, dostępnością, doświadczeniem, a przede wszystkim wiarą w jego możliwości. Pomogą Ci w tym 3 zasady / sposoby myślenia o osobie, z którą prowadzisz dialog rozwojowy.

Zasada 1
Klient jest KRÓLEM

Ta zasada mówi o tym, że Coachee jest sprawczy, mądry, ma wystarczające zasoby i wolę, żeby poradzić sobie ze zmianą w sposób najlepszy dla niego. To jego przekonania, potrzeby i pomysły są źródłem motywacji i sukcesu, to on jest twórcą rozwiązań. Dlatego Ty, jako Career Coach, powinieneś wierzyć w niego i z ciekawością zadawać pytania. Powinieneś też być gotów podzielić się trudnymi obserwacjami ufając, że Twój rozmówca jest odpowiedzialny i silny. Nie należy nadmiernie opiekować się swoim Coachee – wręcz przeciwnie, wskazana jest gotowość do tego, aby rzucać mu wyzwania.

Zasada 2
Partnerstwo

Ta zasada mówi o tym, że Twoja relacja z Coachee jest oparta na Waszych wspólnych uzgodnieniach służących rozwojowi Coachee oraz realizacji jego aspiracji zawodowych. Wspólnie ustalacie cel, zakres i odpowiedzialność w Waszej współpracy i te uzgodnienia dla Was transparentne. Partnerstwo w relacji rozwojowej powinno być elastyczne i może być modyfikowane poprzez zgodne ustalenia obu stron.

Zasada 3
Dobrze, że już …

Jest to zasada akceptacji zarówno stanu i kompetencji Coachee jak i otaczającej Was rzeczywistości. Jako Career Coach powinieneś opierać się na mocnych stronach i talentach swojego Coachee, budując rozwój na jego potencjale. W każdej sytuacji szukaj rzeczywistej strefy wpływu i motywuj swojego rozmówcę do poszukiwania opcji, które pozwolą mu tę strefę wpływu eksplorować i poszerzać. Improwizuj, testuj, wykorzystuj wszystkie zasoby, aby wspierać proces zmiany pożądanej przez Twojego Coachee.

Dwa główne narzędzia Career Coacha: zadawanie pytań i słuchanie

Zadawanie pytań

Wiesz na pewno, że najwięcej informacji dostarczają pytania otwarte: co, kto, ile, kiedy? Jednak sposób, w jaki zadajesz pytania jest tak samo ważny jak to, o co pytasz. Możesz zadawać otwarte pytania i mogą one wciąż brzmieć jak odpytywanie. Pytania zadawane z żywą ciekawością skierowaną w stronę rozmówcy i odkrywające jego sposób widzenia w zdecydowanie większym stopniu mają szansę zainicjować cenne odkrycia i rozwój. Myśl o celu i zadawaj pytania intencjonalnie, kierując uwagę swojego Coachee na różne aspekty rozmowy.

Przykładowe źródła pytań:
Pytania do osoby: Co jest w tym ważnego dla ciebie? Co to dla ciebie oznacza?
Pytania do zadania: Ile masz na to czasu? Jakie widzisz możliwości? Co się liczy na końcu?
Pytania do kontekstu: Kto może cię w tej sytuacji wesprzeć? Jaki wpływ ma na to organizacja?
Pytania o pozytywy: Co możesz dzięki temu zyskać? Co dobrego może się w związku z tym wydarzyć?
Pytania o negatywy: Czego się obawiasz? Co może pójść nie tak?
Pytania o przyszłość: Jak to ma wyglądać za 2 lata od dziś? Kim wówczas jesteś?
Pytania o rzeczywistość: Czym dysponujesz dziś? Jaka jest sytuacja dzisiejsza?
Pytania o zobowiązania: Co zrobisz po spotkaniu? Jakie kroki decydujesz się podjąć?

Pytania szczególnie dobrze służące rozmowom rozwojowym są:
Krótkie: “Co widzisz?”
Ogólne i neutralne: “Co się stało?”
Adekwatne do tego, co Klient powiedział chwilę wcześniej. Np. jeśli Klient powiedział “Poszło świetnie,” zapytaj “Co było w tym świetnego?”
Otwarte i zadane z ciekawością: “Co ważnego dla ciebie jest w tej sytuacji?”
Zmierzające w stronę tworzenia: “Co chcesz osiągnąć?”

Słuchanie

Umiejętność słuchania jest niezwykle ważna w prowadzeniu każdego dialogu, który ma być nie tylko wymianą informacji, ale także znaczącą interakcją pomiędzy ludźmi. Prawdziwe słuchanie oznacza całkowite nastawienie się na odbiór nie tylko słów, ale również tego, co można uchwycić pomiędzy słowami: emocji, wartości oraz przekonań. Zachęcamy Cię do tego, abyś w dialogu rozwojowym słuchał równocześnie tego, co zostało powiedziane, jak i tego co zostało pominięte. Jakość słuchania zależy w dużej mierze od otwartości słuchającego na odmienny świat rozmówcy. Ten rodzaj otwartości najlepiej wyrazić ciszą i autentycznym zaciekawieniem. Podczas słuchania Career Coach najpierw przyjmuje do wiadomości sposób myślenia rozmówcy, jego poglądy i sposoby postępowania i dopiero potem zaczyna porządkować czy analizować. Zawsze jednak bez negatywnego osądzania. Dopiero po nieoceniającym usłyszeniu i zrozumieniu miejsca, w którym jest Uczestnik, Career Coach sięga po zasoby, którymi wspiera jego dalszy rozwój.

Materiały do pobrania

HANDOUT
Dialog rozwojowy

CAREER COACHING
Prezentacja po module 1

Copyright © 2019 Kingmakers All Rights Reserved

Kopiowanie, przechowywanie w systemach udostępniania informacji czy rozpowszechnianie powyższego materiału w całości bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiowania, nagrywania czy innych) bez zgody Kingmakers jest zabronione. Kingmakers nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za działania użytkownika powyższego materiału. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania ze swojej strony, ewentualne szkody wynikające z użycia słów lub podjętych działań, zawartych przez niego kontraktów lub innych umów.