fbpx

Stawianie celów rozwojowych

Jakość celów sformułowanych na dany proces rozwojowy jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w planowanej zmianie. Zadaniem Career Coacha jest takie pokierowanie rozmową o celach, aby nadać im odpowiednią perspektywę czasową, osadzić je na prawdziwych potrzebach i aspiracjach Coachee, dzięki czemu Coachee
ma szansę uruchomić swój pełen potencjał do ich realizacji w trakcie procesu, a także po jego zakończeniu.

Perspektywa czasowa 2-3 lata: ASPIRACJE

Przykładowe pytania do rozmowy o aspiracjach:
 • Co chcesz osiągnąć zawodowo w perspektywie 2-3 lat?
 • Co jest Twoją aspiracją rozwojową?
 • Jaki chcesz być, w swojej roli zawodowej?
 • Co jest w tym dla Ciebie ważnego?
 • Co Ci to da w rozwoju kariery? Kompetencji?
 • Co będzie możliwe, jak to osiągniesz?

Perspektywa 1 rok: PROCES CAREER COACHINGU

Przykładowe pytania do rozmowy o celach na najbliższy rok:

 • Co chcesz osiągnąć w czasie najbliższego roku?
 • Po czym poznasz, że Ci się udało?
 • Po czym jeszcze? I jeszcze?
 • Co będzie Twoim wewnętrznym sukcesem?
 • Co powinno zobaczyć otoczenie?
 • Jak to wpłynie na biznes?
 • Jak możesz teraz zapisać swój cel? Jakie miary sukcesu?

Cele w procesie rozwojowym powinny być zawsze spisywane. Konieczność ujęcia celów w słowa wymaga ich gruntownego przemyślenia i precyzyjnego sformułowania, co istotnie wpływa na ich realizację w trakcie procesu.

Materiały do pobrania

HANDOUT
Przebieg pierwszego spotkania

HANDOUT
Struktura rozmowy coachingowej

CAREER COACHING
Prezentacja po module 2

Copyright © 2019 Kingmakers All Rights Reserved

Kopiowanie, przechowywanie w systemach udostępniania informacji czy rozpowszechnianie powyższego materiału w całości bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiowania, nagrywania czy innych) bez zgody Kingmakers jest zabronione. Kingmakers nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za działania użytkownika powyższego materiału. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania ze swojej strony, ewentualne szkody wynikające z użycia słów lub podjętych działań, zawartych przez niego kontraktów lub innych umów.