fbpx

Rozmowa o rzeczywistości

Przedstawiamy Ci kolejne przybliżenie przebiegu typowej rozmowy rozwojowej.

Niezależnie od tematu spotkania kluczowe są poniższe założenia:
 • Poszczególne etapy następują w określonej kolejności.
 • Każdy z etapów prowadzony jest według modelu TY-MY-JA.
 • Wzmacnianie Coachee jest istotnym elementem każdego etapu rozmowy.
Rozmowa o rzeczywistości zaczyna się od pytań z miejsca „TY”:

Zapytaj swojego Coachee na czym polega jego (jej) zadnie / cel / projekt (2 zdania).

 • Na jakim etapie realizacji celu jesteś?
 • Co wiesz o aktualnej sytuacji? Co działa? Co nie działa?
 • Czego nie rozumiesz? Czego nie wiesz?
 • Czym dysponujesz? Co jest pozytywne? Co trudne?
 • Jaka masz motywację? Jak się w tym odnajdujesz?
 • Jak oceniają ten etap inni? Jak widzą Ciebie?
 • Jaka jest twoja sfera wpływu? Jak to wpływa na realizację celu?
 • Jak oceniasz swoje kompetencje? Z czego jesteś dumny/a?
 • Co wymaga uwagi?
 • W jakim aspekcie jesteś zbyt aktywny? Za mało aktywny?
 • Co jeszcze?
Rozmowa o rzeczywistości prowadzona z miejsca „MY” oraz „TY”:

Diagnoza sytuacji:

Na tym etapie podziel się swoim Coachee Twoim rozumieniem sytuacji.
Zaznacz najważniejsze elementy, krytyczne zasoby, ryzyka. Podawaj tylko informacje znaczące.
Zawsze pytaj, jak Twoja opinia pasuje do rzeczywistej sytuacji Coachee (MY).

Aktualizacja osoby:

Przygotuj obserwacje i informacje z różnych źródeł.
Zanim je omówisz, zawsze zaczynaj od zapytania swojego Coachee o ich interpretację (MY).
W kolejnym kroku podziel się swoimi wnioskami i poproś o sformułowanie samooceny (MY).
Podaj swoją informację zwrotną / ocenę, jeśli różni się od samooceny Twojego rozmówcy. Pamiętaj o proporcji 5:1 (pozytywy vs informacje korygujące).

Normalizacja / odniesienie do standardów i praktyki:

Porównaj sytuację, etap, poziom kompetencji do standardów i potrzeb (TY).
Używaj przykładów, odniesień do podobnych sytuacji (TY).

Przegląd i zobowiązanie:

Przegląd sesji to sposób na zatrzymanie się, pogłębienie refleksji, sformułowanie wniosków wynikających z przemyśleń Coachee (TY) lub wkładu Career Coacha (JA). Ten etap powinien pogłębiać uczenie we wszystkich trzech perspektywach (osoba, zadanie, otoczenie biznesowe z interesariuszami). Zacznij od TY, potem podziel się swoimi wnioskami.

Zobowiązanie to etap rozmowy, w którym oczekiwane są konkretne deklaracje dotyczące kontynuacji pracy nad tematem poprzez działania, zbierania feedbacku czy analizę danych i autorefleksję pomiędzy spotkaniami. Mobilizuje do pracy własnej, do realnej zmiany postawy i rozwoju. Career Coach może dodać w tym miejscu również swoje propozycje działań.

Materiały do pobrania

HANDOUT
Rozmowa o rzeczywistości

CAREER COACHING
Prezentacja po module 3

Copyright © 2019 Kingmakers All Rights Reserved

Kopiowanie, przechowywanie w systemach udostępniania informacji czy rozpowszechnianie powyższego materiału w całości bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiowania, nagrywania czy innych) bez zgody Kingmakers jest zabronione. Kingmakers nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za działania użytkownika powyższego materiału. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania ze swojej strony, ewentualne szkody wynikające z użycia słów lub podjętych działań, zawartych przez niego kontraktów lub innych umów.