fbpx

Etapy procesu rozwojowego

Wspieranie procesu rozwojowego wymaga od Career Coacha pewnej mapy, która pozwala patrzeć na poszczególne etapy kariery nie tylko przez pryzmat własnych doświadczeń. Jednym z najczęściej stosowanych modeli rozwoju przywództwa jest model Leadership Pipeline, opisany w książce Charan Ram „Leadership Pipeline. How to Build the Leadership Powered Company”, wydanej w 2011 roku.

1. Wszystkie organizacje posiadają naturalną hierarchię przywództwa – przejście pomiędzy      poziomami wymaga istotnej zmiany przywództwa określanej przełomem („To co przywiodło Cię do tego miejsca, może nie wystarczać, a nawet szkodzić na kolejnych.”)

2. Każdy przełom kariery przywódczej obejmuje zmiany na 3 poziomach:

  • Poziom umiejętności (co? jak?)
  • Poziom podejścia do czasu (jaka perspektywa?)
  • Poziom priorytetów – wartości (co tu jest najważniejsze?)

3. Przełomy wymagają nie tylko rozwijania się w kierunku „nowego”, ale również pozbywania się tego, co w przeszłości prowadziło lidera do sukcesu, a co przestaje być aktualne na wyższym poziomie.

Materiały do pobrania

HANDOUT
Praca z przekonaniami

HANDOUT
Zakończenie procesu

CAREER COACHING
Prezentacja po module 4

Copyright © 2019 Kingmakers All Rights Reserved

Kopiowanie, przechowywanie w systemach udostępniania informacji czy rozpowszechnianie powyższego materiału w całości bądź jej fragmentów w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakichkolwiek środków (urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiowania, nagrywania czy innych) bez zgody Kingmakers jest zabronione. Kingmakers nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za działania użytkownika powyższego materiału. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania ze swojej strony, ewentualne szkody wynikające z użycia słów lub podjętych działań, zawartych przez niego kontraktów lub innych umów.