fbpx

Change Assistance Program

W sytuacji gwałtownej zmiany o charakterze zasadniczym, w jakiej niewątpliwie znajdujemy się obecnie, mamy do czynienia z wyzwaniami na niespotykaną dotychczas skalę. Wysiłki skoncentrowane na zmaganiu się z pandemią coraz silniej i bezprecedensowo oddziałują na gospodarkę, dotykając prawie wszystkich branż i sektorów biznesu.
Przywództwo w zmianie o tej intensywności jest wyzwaniem wyjątkowym na przestrzeni wielu lat.
Powołaliśmy zespół ekspertów, którzy mają doświadczenie, wiedzę i kompetencje do tego, aby dostarczać naszym Klientom gotowe scenariusze działania w zmianie. Oferujemy wsparcie poprzez dwa równoległe strumienie działań:
1. Towarzyszenie i wsparcie w zmianie (wsparcie psychologiczne, coaching odporności psychicznej, coaching kryzysowy),
2. Dostarczanie wiedzy, doświadczenia i dostępu do ekspertów w zarządzaniu zmianą (edukacja managerska oraz mentoring ekspercki).

Stworzony w ten sposób Kingmakers Change Assistance Program dostarcza kompleksową
i wielowariantową ofertę usług, które
systemowo wspierają organizacje w zmianie.

Mentoring Ekspercki

dla decydentów i liderów zmiany, zespołowy lub indywidualny, wspierający efektywne wdrażanie działań biznesowych w kryzysie/zmianie.

Edukacja Managerska

dostarczająca, systematyzująca lub uzupełniająca wiedzę o różnych aspektach zarządzania zmianą wraz z elementami psychoedukacji dla managerów.

Coaching Odporności Psychicznej

dla managerów, intensywnie wspierający procesy radzenia sobie
ze zmianą na poziomie indywidualnym i zespołowym
(w tym także: wsparcie outplacementowe)

Wsparcie psychologiczne

w radzeniu sobie z emocjami, traumą, stratą, żałobą (otwarta linia telefoniczna lub konsultacje w formie dyżurów)

dla decydentów i liderów zmiany, zespołowy lub indywidualny, wspierający efektywne wdrażanie działań biznesowych w kryzysie/zmianie.
dostarczająca, systematyzująca lub uzupełniająca wiedzę o różnych aspektach zarządzania zmianą wraz z elementami psychoedukacji dla menedżerów.
dla menedżerów, intensywnie wspierający procesy radzenia sobie ze zmianą na poziomie indywidualnym i zespołowym (w tym także: wsparcie outplacementowe)
w radzeniu sobie z emocjami, traumą, stratą, żałobą (otwarta linia telefoniczna lub konsultacje w formie dyżurów)

Kingmakers Change Assistance Program oferuje scenariusze dla całych organizacji
dostosowując narzędzia do poszczególnych grup i ich potrzeb:

Decydenci Zmiany

Executives · Inwestorzy · Właściciele
 • mentoring ekspercki dostarczający możliwości pracy z zewnętrznym mentorem-ekspertem (różne wyzwania – różni eksperci)
 • coaching interwencyjny dający wsparcie w radzeniu sobie ze swoimi osobistymi wyzwaniami w zmianie

Liderzy Zmiany

Managerowie biznesu · Managerowie liniowi
· HR manangerowie i HR Biznes Partnerzy
·
sztaby kryzysowe
· mentorzy wewnętrzni ·
liderzy opinii
 • modułowa edukacja menedżerska dotycząca zarządzania w zmianie
 • psychoedukacja normalizująca rozumienie ludzi doświadczających zmiany
 • coaching interwencyjny skoncentrowany na wsparciu efektywnego działania

Uczestnicy zmiany

Pracownicy i zespoły w zmianie
 • psychoedukacja normalizująca rozumienie siebie i otoczenia w zmianie
 • modułowa edukacja wspierająca zaangażowanie i motywację
 • konsultacje psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się bezpośrednio z jedną z naszych konsultantek lub wypełnij formularz kontaktowy poniżej.

Katarzyna Makuch-Marowska

KONSULTANT

+48 533 327 141

Agnieszka Kropacz

KONSULTANT

+48 730 130 853

Agata Trzebińska

KINGMAKERS™ ACADEMY MANAGER

+48 669 450 801

  (wymagane)

  (wymagane)

  (wymagane)

  (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kingmakers Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statystycznych i marketingowych (wyłącznie przez Kingmakers Sp.z o.o.) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kingmakers Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email:biuro@kingmakers.pl.